Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2566 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A. dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2574 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-17
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2564 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Drager dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2577 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-16
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2570 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-16
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2572 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w rejonie szybu "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2541 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji BEVEX dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2571 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-11
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 251-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2546 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej CARBOMECH dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2558 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2547 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2540 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2539 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2549 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji EPLAN dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2568 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-05
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-08)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2538 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów produkcji IMKiUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ So. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2537 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów TERMOSPEC dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2536 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowaniaPRZZ/2543 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-02
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.
nr postępowaniaPRZZ/2533 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-01-25
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 292-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy