Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3243 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Glinik dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek -Piekary w 2023 roku (gr. mat. 295-27-02)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3195 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.01.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3213 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmocnienia obudowy chodnikowej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary (gr. mat. 288-13) w podziale na zadania.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3230 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2022
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 86 obiektów budowlanych zlokalizowanych w terenie górniczym Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3212 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2003 (gr. mat. 295-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń w latach 2023 - 2024 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3198 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2022
przedmiot
postępowania
Remont pomostu taśmociągu nr 112 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3202 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (grupa mat. 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3204 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa tkaniny technicznej polipropylenowej do podsadzki do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (grupa mat. 173-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3210 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3197 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2022
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek w ilości do 100 tys. ton.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3190 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w latach 2023 -2024 w podziale na zadania: 1. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych, psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni i w dni wolne od pracy, 2. w zakresie obsługi pielęgniarskiej w przyszybowym punkcie pierwszej pomocy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3201 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa pian fenolowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary w roku 2023 (grupa materiałowa 241-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3196 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3188 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3203 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. mat. 281-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3176 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.11.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3186 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.materiałowa 252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3184 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary (gr. mat. 284-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy