Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3688 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w roku 2024 (gr. mat. 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3747 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji INVERTIM dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-20)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3741 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji EPLAN dla WĘGLOKOSK KRAJ S.A. w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3746 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników produkcji EPLAN dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3743 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2024
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK-8Pz zabudowanego przy szybie ,,Zbigniew" dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3740 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2024
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych przesuwników elektrycznych PEŁ dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,BOBREK"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3715 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 332-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3702 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" w roku 2024 (grupa materiałowa: 287-11).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3710 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-27-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3716 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa akcesorów kolejowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w roku2024 (gr. mat. 273-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3717 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa szyn kolejowych S-24 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 271-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3711 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Glinik dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-27-02).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.02.2024
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez lekarzy dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów do zestawów transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisu i rozwoju obecnie wykorzystywanego oprogramowania klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. o nazwie handlowej SZYK wraz z udostępnieniem Platformy Obliczeniowej w Data Center na okres 36 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3703 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych podzespołów do zestawów transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3692 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 292-20-02)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3694 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 252-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych typu NIWKA dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (grupa materiałowa: 292-10-08).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy