Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1880 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej dmuchawy typu DW 7.13 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1887 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(grupa materiałowa 193-1)
nr postępowaniaPRZZ/1892 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1901 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1922 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji JM DISPLAY dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1898 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-27
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kruszarki dynamicznej KD-1500 - 2 szt. produkcji NOWOMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1828 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1780 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1842 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ S. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1900 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-25
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1877 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1883 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-22
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1881 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-21
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II i WOK-8Pz przy szybie Dołki, przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki oraz wymiana 24 szt. łopat wirnika na wentylatorze WOK 8 Pz nr 1 przy szybie Julian II w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1761 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1854 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-20
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1847 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-20
przedmiot
postępowania
Udział jednostki certyfikującej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1889 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1841 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - Etap II
nr postępowaniaPRZZ/1890 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1733 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku