Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1599 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-10
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1589 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-10
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1569 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-09
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-27-01
nr postępowaniaPRZZ/1579 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-09
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do wykonywania pomiarów elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1578 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-09
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1575 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-09
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników, rozruszników oraz zespołów transformatorowych produkcji APATOR z rejonu ściany 1a/504 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1572 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-09
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1583 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz, Fazos 12/28 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1592 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-07-02
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowaniaPRZZ/1543 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-27
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1542 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-27
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1556 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-26
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1554 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-25
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ekranu akustycznego redukującego poziom ponadnormatywnego hałasu emitowanego do środowiska w rejonie załadunku węgla na pojazdy transportowe na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1562 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-21
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowaniaPRZZ/1558 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-18
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1555 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-18
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1535 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 i systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL oraz układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu Bolesław na poziomie 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowaniaPRZZ/1538 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1531 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w okresie 2018-2019 w torach PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1536 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek