Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1744 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów sterowania przyległego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1806 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1807 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1808 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji SHIMADZU dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1715-1 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1820 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-25
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1833 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-25
przedmiot
postępowania
Dostawa pianki izolacyjnej fenolowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1844 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-24
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1741 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1812 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wraz z tłumikami oraz dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych lub urządzeń równoważnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1762 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1760 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1759 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1795 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1794 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-18
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 288-14)
nr postępowaniaPRZZ/1774 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019 - 2020
nr postępowaniaPRZZ/1800 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi remontowej przemiennika częstotliwości typu VSD-630-1140/44 produkcji BARTEC POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1772 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-10
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku grupa 281-8
nr postępowaniaPRZZ/1781 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-09
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa fabrycznie nowych automatycznych zaworów odcinających sterowanych elektromagnetycznie DN300, zasuw kołnierzowych DN300 P16 z napędem elektrycznym, filtrów siatkowych oraz systemu sterowania i regulacji poziomu wody w studni pompowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1758 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-01-08
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020