Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3402 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 316-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A.KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3406 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji INTROL ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3405 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK PIEKARY w 2023 roku (gr. mat. 316-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3392 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3420 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2023
przedmiot
postępowania
Serwis maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Józef produkcji MWM Elektro Sp. z o.o. w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3426 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3427 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2023
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 oraz OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3400 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sit szczelinowych, zgrzewanych i harfowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 284-16) w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3336 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2023
przedmiot
postępowania
Zakup części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 291-8).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3431 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.04.2023
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w wyrobiskach dołowych w 2023 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek-Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3418 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2023
przedmiot
postępowania
Zakup, dostawa i usługa dostosowania z aktualnie pracującą centralą telefoniczną telefonów VOIP oraz modułu PVOIP gen. 3 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary w 2023 roku (gr.mat.295-15)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3340 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarki produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3391 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA użytkowane w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3373 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Zakup i dostawa spawarki światłowodowej wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KEK Bobrek-Piekary w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3376 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3377 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.04.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy