Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2255 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-28
przedmiot
postępowania
Serwis i naprawy awaryjne wózków widłowych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2241 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-27
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa.mater.246-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2258 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-27
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 285-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2260 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-27
przedmiot
postępowania
Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 62mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Józef przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1801-1-1 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-27
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2020r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2259 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-24
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2276 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wciągników i dźwigów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2274 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-17
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2268 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-17
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 292-10-08
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2235 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-14
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2244 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-14
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2252 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-14
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020 - 2021
nr postępowaniaPRZZ/2227 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-08
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 021-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2231 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-08
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2236 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji ITT FLYGT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2270 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2209 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-07
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2237 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych PSZ produkcji KSK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2211 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-01-03
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo-członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2215 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-12-23
przedmiot
postępowania
Modernizacja sieci rurociągów głównego odwadniania zabudowanych na powierzchni w rejonie szybów Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek