Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0995 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-19
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1016 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-19
przedmiot
postępowania
Usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Ks. J. Frenzla 60
nr postępowaniaPRZZ/1039 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-18
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1043 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-17
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1037 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych torowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0996 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1027 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-15
przedmiot
postępowania
Remont dwumaszynowego zespołu przetwornicy SKODA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1002 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji Inoxihp dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1017 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-12
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1036 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-12
przedmiot
postępowania
Remont infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1041 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-11
przedmiot
postępowania
Dostawa blachy ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1032 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-11
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0997 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0998 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0999 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-09
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacalnika Disa 2S-3000D dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0974 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych górniczego wyciągu szybowego szybu Józef na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1042 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-05-05
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1028 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-28
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1023 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-28
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-12/28-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek-Piekary" Ruch "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0985 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-25
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek