Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie wpinania obudowy w dowierzchni 3 badawczej i dowierzchni 3a w pokładzie 504 dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0160 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego z osprzętem elektrycznym do robót przygotowawczych (1 kpl.) dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0139 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2015
przedmiot
postępowania
Swiadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0094 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnej kołnierzowej Q 1000x2500 malowanej PN-G-43001 sztywnej, prostej, metalowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0167 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa wraz z odbiorem i utylizacją wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0127 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy chodnikowej łukowo-prostej podatnej 6-element. z kształtownika V-29 ze stali S480W rys.30 bez strzemion do KWK "Bobrek" gr.281-10
nr postępowania PRZZ/0118 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla KWK BOBREK w 2015r. (nr grupy asortymentowej 246-1)
nr postępowania PRZZ/0125 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych V29 do KWK "Bobrek" gr.288-1
nr postępowania PRZZ/0126 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek", KWK "Piekary" gr. 272-1
nr postępowania PRZZ/0130 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2015
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 1 przy szybie "Julian II" i WOK-8Pz przy szybie "Dołki" oraz remont AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 2 przy szybie "Julian II" i JOY przy szybie "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" gr. 271-2
nr postępowania PRZZ/0137 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2015
przedmiot
postępowania
Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła zabudowanych na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0009 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub w roku 2015 do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek"; KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0074 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego przesiewacza WK2- 2,2x6,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0141 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2015
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektów rektyfikacji wychylonych konstrukcji budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę położonych w Piekarach Sląskich przy ul. Korczaka 1 i Mochnackiego 12 - KWK Piekary (II postępowanie)
nr postępowania PRZZ/0085 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych hydraulicznego do kolejek podwieszanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0087 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.08.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie inwentaryzacji obiektów kubaturowych i liniowych na terenie obszaru górniczego Piekary Sląskie II obejmującą dzielnice Piekary, Szarlej i Brzozowice Kamień w obrębie których planowana jest eksploatacja górnicza systemem chodnikowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0092 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.08.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0101 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowania PRZZ/0119 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa nakrętek i podkładek do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek", KWK "Piekary" w roku 2015 - postępowanie on-line do 25 000 euro