Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0155 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.10.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie przekopu 39 o łącznej długości 660 mb dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0207 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych KWK Bobrek i KWK Piekary postępowanie do 25 000,00 euro
nr postępowania PRZZ/0189 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2015
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek finansowanych z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/0169 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic uniwersalnych typu USG do KWK Bobrek gr.285-1
nr postępowania PRZZ/0122 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kabla elektroenergetycznego YHKGXSEKYN3x120/35 1KV CU dla KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0185 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego na sortowni I w ciągu przenośników taśmowych ze zwałów głównych dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0123 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa silnika elektrycznego budowy przeciwwybuchowej typu DSKGWP 500 dla KWK "Bobrek'
nr postępowania PRZZ/0136 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie systemu monitorowania energii elektrycznej pobieranej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0178 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.10.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" , KWK "Piekary" w roku 2015 gr. 292-1
nr postępowania PRZZ/0166 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.10.2015
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP oraz KW 14/28 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek w latach 2015-2016
nr postępowania PRZZ/0156 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.10.2015
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS-12/28-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek w latach 2015-2016
nr postępowania PRZZ/0184 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.10.2015
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0142 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0026 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" w roku 2015
nr postępowania PRZZ/0163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie wpinania obudowy w dowierzchni 3 badawczej i dowierzchni 3a w pokładzie 504 dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0160 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego z osprzętem elektrycznym do robót przygotowawczych (1 kpl.) dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0139 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2015
przedmiot
postępowania
Swiadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0094 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnej kołnierzowej Q 1000x2500 malowanej PN-G-43001 sztywnej, prostej, metalowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowania PRZZ/0167 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa wraz z odbiorem i utylizacją wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0127 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy chodnikowej łukowo-prostej podatnej 6-element. z kształtownika V-29 ze stali S480W rys.30 bez strzemion do KWK "Bobrek" gr.281-10