Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2539 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2547 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów produkcji IMKiUS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ So. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2537 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów TERMOSPEC dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2536 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2543 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 … i systemów automatyzacji przenośników produkcji Elektrometal, układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu „Bolesław” na poziomie 726m, lamp nahełmnych produkcji Elektrometal oraz pozostałych maszyn i urządzeń produkcji Elektrometal dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w latach 2021 – 2022.
nr postępowania PRZZ/2524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2530 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 231-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2533 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 292-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2531 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 231-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2534 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary 2021 roku (grupa materiałowa 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2522 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2532 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 285-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2550 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji ZEG oraz Elgór + Hansen dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2535 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 181-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2525 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.01.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 181-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2498 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.12.2020
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku stacji ratownictwa górniczego i związków zawodowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2523 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu wiertniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2501 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2020
przedmiot
postępowania
Remont elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu Pumar 14/36 POz2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2529 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.12.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.