Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2473 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2472 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w 2021 roku w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY Global. Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global.
nr postępowania PRZZ/2454 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2020
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa wag samochodowych, wagonowych wraz z ich legalizacją, wag taśmowych i przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2486 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-202
nr postępowania PRZZ/2475 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.11.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (Gr. mater. 252-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2478 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.11.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 246-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2462 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2020
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2474 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.11.2020
przedmiot
postępowania
Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2460 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.11.2020
przedmiot
postępowania
Rozbiórka sześciu obiektów budowlanych należących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2466 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2450 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2457 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku(grupa materiałowa 292-10-04)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2020
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Węglokoks Kraj Sp. z o.o. finansowanych z ZFŚS
nr postępowania PRZZ/2455 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2020
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruchu Piekary na Ruch Bobrek w ilości do 10 tys. Mg (ton) i z Ruchu Bobrek na Ruch Piekary w ilości do 40 tys. Mg (ton) oraz z TAURON Wydobycie (KWK Janina i ZG Sobieski) na Ruch Piekary w ilości do 15 tys. (Mg (ton)
nr postępowania PRZZ/2461 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.10.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2449 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.10.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typu DV1792 oraz Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33 i CPCD RW33B dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2453 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.10.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w okresie 12 miesięcy od 01.01.2021 r. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2463 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2020
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-161 (nr kop. 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2444 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2446 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.10.2020
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy- umowa ramowa