Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0863 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego mikrochromatografu gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0859 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-20
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0870 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-13
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowaniaPRZZ/0872 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-12
przedmiot
postępowania
Postępowanie do 70 000 euro - dostawa nakrętek i podkładek w roku 2017 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 287-3
nr postępowaniaPRZZ/0851 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-04
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 231-3 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0853 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-03
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0756 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-02
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy klasyfikacji wstępnej w budynku sortowni III dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0834 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0845 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0836 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0843 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami i autokarami wraz z kierowcą na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0844 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0820 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0793 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w okresie 24 miesięcy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0831 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0823 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-14
przedmiot
postępowania
Dostawa trzech stacji tankowania paliwa wraz z wyposażeniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0840 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0842 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr. materiałowa 131-1)
nr postępowaniaPRZZ/0841 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0838 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku ( gr materiałowa 021-1)