Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1169 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2017
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Alberta 8 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1179 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2017
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/1186 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2017
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1165 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1188 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 292-10-01
nr postępowania PRZZ/1178 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2017
przedmiot
postępowania
Remont i wymiana uszkodzonych szyb w budynku nadszybia szybu Julian I w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1173 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1156 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2017
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu oraz wykonanie nadążnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o nowe baterie kondensatorów
nr postępowania PRZZ/1151 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2017
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Konstytucji 118 poprzez wykonanie rektyfikacji bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1163 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.09.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1168 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503 oraz 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1131 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.09.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1123 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.09.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1166 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 110 wraz z modernizacją przekopu głównego na poziomie 840m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1140 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy wentylacyjnej z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1150 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.09.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa sześciu układów suszenia indukcyjnego dla silników napędowych zespołów pompowych głównego odwadniania dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1167 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2017
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. stacji kompaktowych typu: KE 3004-EC produkcji SAIT Mining dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1155 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1133 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2017
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów lutniowych ADF 800B dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1142 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2017
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek