Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0191 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0124 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-22
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów oponowych górniczych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0155 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie przekopu 39 o łącznej długości 660 mb dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0207 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-16
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych KWK Bobrek i KWK Piekary postępowanie do 25 000,00 euro
nr postępowaniaPRZZ/0189 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-15
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek finansowanych z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/0185 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego na sortowni I w ciągu przenośników taśmowych ze zwałów głównych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0169 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic uniwersalnych typu USG do KWK Bobrek gr.285-1
nr postępowaniaPRZZ/0122 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa kabla elektroenergetycznego YHKGXSEKYN3x120/35 1KV CU dla KWK "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0123 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-12
przedmiot
postępowania
Dostawa silnika elektrycznego budowy przeciwwybuchowej typu DSKGWP 500 dla KWK "Bobrek'
nr postępowaniaPRZZ/0136 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-09
przedmiot
postępowania
Wykonanie systemu monitorowania energii elektrycznej pobieranej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0178 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-08
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" , KWK "Piekary" w roku 2015 gr. 292-1
nr postępowaniaPRZZ/0156 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-06
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS-12/28-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek w latach 2015-2016
nr postępowaniaPRZZ/0166 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-06
przedmiot
postępowania
Remont hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP oraz KW 14/28 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek w latach 2015-2016
nr postępowaniaPRZZ/0184 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-01
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0142 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-30
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0026 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-29
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" w roku 2015
nr postępowaniaPRZZ/0163 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-25
przedmiot
postępowania
Wykonanie wpinania obudowy w dowierzchni 3 badawczej i dowierzchni 3a w pokładzie 504 dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0160 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-22
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego z osprzętem elektrycznym do robót przygotowawczych (1 kpl.) dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0139 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-21
przedmiot
postępowania
Swiadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0094 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-21
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnej kołnierzowej Q 1000x2500 malowanej PN-G-43001 sztywnej, prostej, metalowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"