Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0130 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-15
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 1 przy szybie "Julian II" i WOK-8Pz przy szybie "Dołki" oraz remont AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 2 przy szybie "Julian II" i JOY przy szybie "Dołki" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowaniaPRZZ/0129 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-15
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla Węglokoks Kraj KWK "Bobrek" gr. 271-2
nr postępowaniaPRZZ/0137 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-14
przedmiot
postępowania
Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła zabudowanych na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0009 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-11
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub w roku 2015 do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek"; KWK "Piekary"
nr postępowaniaPRZZ/0074 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-10
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego przesiewacza WK2- 2,2x6,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0141 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-09
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektów rektyfikacji wychylonych konstrukcji budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę położonych w Piekarach Sląskich przy ul. Korczaka 1 i Mochnackiego 12 - KWK Piekary (II postępowanie)
nr postępowaniaPRZZ/0085 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-09-01
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych hydraulicznego do kolejek podwieszanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0087 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie inwentaryzacji obiektów kubaturowych i liniowych na terenie obszaru górniczego Piekary Sląskie II obejmującą dzielnice Piekary, Szarlej i Brzozowice Kamień w obrębie których planowana jest eksploatacja górnicza systemem chodnikowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0092 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0101 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowaniaPRZZ/0119 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-19
przedmiot
postępowania
Dostawa nakrętek i podkładek do Węglokoks Kraj KWK "Bobrek", KWK "Piekary" w roku 2015 - postępowanie on-line do 25 000 euro
nr postępowaniaPRZZ/0100 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-13
przedmiot
postępowania
Obsługa przodka przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kombajnem chodnikowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0091 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-13
przedmiot
postępowania
Remont kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą z tytułu usuwania szkód górniczych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 połozonej w Bytomiu - Karbiu przy ul. Racławickiej 17
nr postępowaniaPRZZ/0096 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-13
przedmiot
postępowania
Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów zasilajacych urządzenia centrali telefonicznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0069 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-11
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych ciągników spalinowych podwieszanych z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowaniaPRZZ/0061 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-10
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami oraz urządzeń sygnalizacji szybowej na terenie KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0078 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-10
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy wentylacyjnej z napędem elektrycznym dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0098 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-08-05
przedmiot
postępowania
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0058 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-30
przedmiot
postępowania
Dostawa okładziny górniczej żelbetowej ciężkiej B-100, B-75, B-125 do obudowy górniczych wyrobisk korytarzowych
nr postępowaniaPRZZ/0080 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-30
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektów rektyfikacji wychylonych konstrukcji budynków mieszkalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę położonych w Piekarach Sląskich przy ul. Korczaka 1 i Mochnackiego 12 - KWK Piekary