Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1534 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1508 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Regeneracja używanych taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1522 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/1515 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1513 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 01.09.2018 - 31.12.2019
nr postępowania PRZZ/1523 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.05.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury związanej z systemem rejestracji czasu pracy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1510 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.05.2018
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew o numerze NF 158 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1528 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1525 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2018
przedmiot
postępowania
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1496 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2018
przedmiot
postępowania
Sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1509 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2018
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II, WOK-8Pz przy szybie Dołki (wraz z wymianą łopat), wymiana 16 szt. łopat wirnika na wentylatorze JOY przy szybie Dołki, przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1520 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary ( aukcja do 70 000 euro)
nr postępowania PRZZ/1506 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1484 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1512 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1462 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2018
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1498 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAUHINCO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1503 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania: Analiza stanu deformacji terenów górniczych: Brzeziny śląskie VI, Bytom III-ZG, Bytom-Miechowice - 1, wywołanych eksploatacją górniczą ujętą w planie ruchu kopalni na lata 2018-2020 wraz z cyklicznymi pomiarami wychyleń wybranych obiektów budowlanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1505 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa układu sygnalizacji sterowania klap rozładunku i załadunku skipu Julian I przedział wschodni i zachodni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1448 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku