Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1110 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-09
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. (dostawa i zabudowa DISA 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1127 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowaniaPRZZ/1122 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1121 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie demontażu dwóch przęseł estakady nad torami PKP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1125 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych typu SM 07/20 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowaniaPRZZ/1095 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na 3 zadania
nr postępowaniaPRZZ/1109 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Remont stalowego zbiornika miału o pojemności ok. 160 t dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1107 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń odpylających do wentylacji kombajnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1093 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-20
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężarki łopatkowej typu MAXIMA 75 lub równorzędnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1097 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-19
przedmiot
postępowania
Remont kół napędowych produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1116 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-17
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej
nr postępowaniaPRZZ/1085 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-11
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o KWK 'Bobrek-Piekary" Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1081 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-10
przedmiot
postępowania
Wykonanie i zabudowa urządzeń nadawczych i odbiorczych zbiornika węgla surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1096 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-07
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1108 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-07-07
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSP3R-V32/4 rys.16 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1055 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-30
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1086 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-28
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1101 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-28
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126nn nitka parowany lub równoważny do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1065 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-26
przedmiot
postępowania
Dostawa i uruchomienie instalacji falownikowego układu zasilania i sterowania przenośnika zgrzebłowego na zwałach ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1084 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-06-19
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnu chodnikowego własnego typu AM-50 zw produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary