Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 251-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2630 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2021
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13, z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu, w ilości do 15 Mg miesięcznie w skład których wchodzą tworzywa sztuczne i guma (taśmy przenośnikowe z gumy lub PCV, otuliny kabli, hełmy górnicze, kalosze, układaki kabli, lutnie, węże ciśnieniowe).
nr postępowania PRZZ/2614 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2634 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T przy szybie Bolesław pod kątem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2625 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 021-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2621 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.04.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8 wraz z wykonaniem dokumentacji zintegrowanego systemu sterowania kompleksem wydobywczym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2605 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2629 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2628 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2620 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.03.2021
przedmiot
postępowania
Serwis maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Józef produkcji MWM Elektro Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1801-1-1-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2021r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2604 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch urządzeń chłodniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2603 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021 - 2022
nr postępowania PRZZ/2602 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 251-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2609 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2601 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz oraz Fazos 11/25 2x2480 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2607 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowania PRZZ/2576 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 285-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2595 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 285-7)
nr postępowania PRZZ/2596 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.(gr.mater.292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy