Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1178 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Remont i wymiana uszkodzonych szyb w budynku nadszybia szybu Julian I w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1173 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1188 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 292-10-01
nr postępowaniaPRZZ/1151 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-20
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Konstytucji 118 poprzez wykonanie rektyfikacji bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1163 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-19
przedmiot
postępowania
Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1168 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-14
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503 oraz 504 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1131 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1123 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1166 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 110 wraz z modernizacją przekopu głównego na poziomie 840m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1150 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Dostawa sześciu układów suszenia indukcyjnego dla silników napędowych zespołów pompowych głównego odwadniania dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1140 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-07
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śluzy wentylacyjnej z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1167 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-06
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. stacji kompaktowych typu: KE 3004-EC produkcji SAIT Mining dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1155 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1133 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-24
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów lutniowych ADF 800B dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1142 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-23
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1149 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-23
przedmiot
postępowania
Dostawa przesiewacza wibracyjnego WP2 1,5x5,5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1141 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-22
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1136 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1138 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1 oraz dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1094 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-08-21
przedmiot
postępowania
Krajowe przewozy drogowe węgla na paletach obejmujące przyjmowania, przemieszczanie i dostarczanie do odbiorców sklepu internetowego