Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2343 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 273-3
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2267 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.04.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów produkcji JOY Maszyny Górnicze do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 295-24-04
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2308 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2342 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni przenośników zgrzebłowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2338 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich i łączności produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2321 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 181-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2322 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2020
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznych linii ważąco-pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2309 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2292 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu ON produkcji SMT SCHARF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2331 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 284-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2326 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 285-7)
nr postępowania PRZZ/2329 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 181-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2336 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie 4 otworów o głębokościach ok. 25 mb każdy wraz z zatłoczeniem mieszaniny popiołowo-cementowo-wodnej w celu likwidacji istniejących pustek w Bytomiu-Miechowicach na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2312 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2325 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 272-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2339 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Optymalizacja sieci sejsmologicznej wraz z wyznaczeniem map błędów, prędkości kierunkowych oraz współczynnika tłumienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2328 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2335 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy nt. Ocena możliwości i warunków eksploatacji prowadzonej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2021-2023 wraz z perspektywą do 2026 roku w aspekcie ochrony powierzchni
nr postępowania PRZZ/2340 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.03.2020
przedmiot
postępowania
Opracowanie prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wraz z zasadami prowadzenia robót górniczych planowanych w "Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2023" dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/2301 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 251-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy