Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1601 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.07.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana dwóch lin nośnych fi 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1585 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego manewrowego ciągnika spalinowego podwieszonego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1586 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych agregatów pompowych do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych typu MONO na potrzeby KSRG WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1564 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa 180 kompletnych układów oraz elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 oraz Fazos 11/25-2x2480-1 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr.295-15
nr postępowania PRZZ/1589 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1599 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1579 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do wykonywania pomiarów elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1569 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-27-01
nr postępowania PRZZ/1575 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników, rozruszników oraz zespołów transformatorowych produkcji APATOR z rejonu ściany 1a/504 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1572 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1578 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1583 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.07.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz, Fazos 12/28 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1592 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 02.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowania PRZZ/1542 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.06.2018
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1543 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.06.2018
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1556 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 26.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1554 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.06.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ekranu akustycznego redukującego poziom ponadnormatywnego hałasu emitowanego do środowiska w rejonie załadunku węgla na pojazdy transportowe na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1562 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 21.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowania PRZZ/1558 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.06.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1555 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania