Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1535 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 i systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL oraz układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu Bolesław na poziomie 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1538 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1551 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1539 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i nr 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK 8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/1536 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1532 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego kalorymetru automatycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym do oznaczania ciepła spalania paliw stałych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1531 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w okresie 2018-2019 w torach PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1544 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1524 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019 - Etap I
nr postępowania PRZZ/1540 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.06.2018
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Hutniczej 2A wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1534 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1440 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1508 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Regeneracja używanych taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1522 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.05.2018
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/1515 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1523 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.05.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury związanej z systemem rejestracji czasu pracy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1513 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 23.05.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 01.09.2018 - 31.12.2019
nr postępowania PRZZ/1510 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 21.05.2018
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew o numerze NF 158 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1528 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.05.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1525 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.05.2018
przedmiot
postępowania
Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary