Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2608 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej FRS 14/31 2x2463 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-27-19)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2594 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 273-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2584 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2021
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2586 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2567 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2562 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2597 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego przemiennika częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnika taśmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2585 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2548 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji HAMACHER dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2565 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-04)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2598 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji EPLAN w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2304-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2021r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2575 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2551 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej CELMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji FAMUR/PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bpobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2545 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej DAMEL dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2021
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2574 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podciągników zębatkowych, narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/2566 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBOAUTOMATYKA S.A. dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022