Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0412 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0354 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja 90 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz i PUMAR-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0433 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0452 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatura rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Utrzymanie i eksploatacja kontrolowanego zrzutu wód dołowych rurociągiem fi 450 wraz ze studniami pośrednimi od stawów przy ul. Św. Elżbiety do Rowu Miechowickiego (km 2+609) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0407 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0411 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0434 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0342 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2016
przedmiot
postępowania
Serwis transformatorów WN/SN i SN/NN na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0442 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Konstytucji 7 w Bytomiu-Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0408 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0398 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych i hydraulicznych do KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0449 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa akumulatorów i baterii dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0409 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BECKER WARKOP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0410 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0431 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wraz z zasadami prowadzenia robót górniczych planowanych w Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2016-2018.
nr postępowania PRZZ/0445 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0443 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0400 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0335 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych położonych w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Zgody 17, Warszawskiej 22, Warszawskiej 30 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek