Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0635 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na 2016r. gr. 295-17
nr postępowania PRZZ/0590 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wysokowydajnych z możliwością pracy w układzie szeregowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0598 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka widłowego czołowego z mechanicznym mechanizmem podnoszenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0613 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0596 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.07.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej
nr postępowania PRZZ/0553 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.07.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja układów blokad sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach ZPMW na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0615 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.07.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w torach PKP PLK ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0614 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych typu "P" produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0624 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.07.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu oraz wykonanie centralnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w oparciu o istniejące źródła mocy biernej, silniki synchroniczne oraz nowe baterie kondensatorów
nr postępowania PRZZ/0550 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika kolejki spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0610 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0612 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0611 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0625 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2016
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie zakładu górniczego przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0626 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.07.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0588 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rektyfikacji wychylonych obiektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, położonych w Bytomiu przy ul.: Alberta 8, Konstytucji 118, Frenzla 42, Frenzla 42 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0604 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2016
przedmiot
postępowania
Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0600 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji DRAGER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0595 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych podawarek do wytwarzania i przetłaczania spoiw cementowo-gipsowych oraz agregatu pompowego do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary