Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0692 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-22
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco - dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0663 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-21
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0640 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-21
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Frenzla 7, Frenzla 79a, Miechowickiej 15, Miechowickiej 17-23
nr postępowaniaPRZZ/0689 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-21
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0683 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-14
przedmiot
postępowania
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.
nr postępowaniaPRZZ/0686 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-09
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni głównych bram wejścia na teren Kopalni) w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) na Ruchu Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0678 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-09
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6
nr postępowaniaPRZZ/0651 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-06
przedmiot
postępowania
Wykonanie przezwojenia uzwojenia stojana silnika elektrycznego typu 2SGS 400S-12/4 105/315kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0674 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-06
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku warsztatu elektro-mechanicznego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0659 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-05
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II (wraz z wymianą łopat) i WOK-8Pz przy szybie Dołki oraz przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0647 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. kamer termowizyjnych do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0669 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-01
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0648 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-31
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0632 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-31
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego oraz montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0668 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-29
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-2
nr postępowaniaPRZZ/0655 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0660 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-26
przedmiot
postępowania
Wymiana wodociągu stalowego dn 200mm na rurociąg PE 110mm o długości 200m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0657 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-26
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Systemem Rejestracji Czasu Pracy dla WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek ? Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0665 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-26
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni (głównych bram wejścia na teren Kopalni) WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) Ruch Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0649 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-25
przedmiot
postępowania
Dostawa naczynia wyciągowego klatki 4-piętrowej dla górniczego wyciągu szybowego szybu Julian IV wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary