Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-27-01
nr postępowania PRZZ/1578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1583 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.07.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz, Fazos 12/28 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1592 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowania PRZZ/1543 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.06.2018
przedmiot
postępowania
Czyszczenie osadnika Imhoffa wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem wytworzonego odpadu dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1542 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.06.2018
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1556 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego zespołu filtrów wody dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1554 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.06.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ekranu akustycznego redukującego poziom ponadnormatywnego hałasu emitowanego do środowiska w rejonie załadunku węgla na pojazdy transportowe na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1562 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych preizolowanych wraz z elementami złącznymi do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-15, 272-6, 272-8
nr postępowania PRZZ/1555 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/1558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.06.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1535 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 i systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL oraz układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu Bolesław na poziomie 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1551 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1536 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1544 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1539 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i nr 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK 8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/1531 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w okresie 2018-2019 w torach PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019 - Etap I
nr postępowania PRZZ/1532 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.06.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego kalorymetru automatycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym do oznaczania ciepła spalania paliw stałych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek