Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0487 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej stacji filtrów wody wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0524 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0522 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji APATOR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0523 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji BRS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0466 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wentylatorów elektrycznych produkcji SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0463 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wentylatorów elektrycznych produkcji STALKON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0489 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-21
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0461 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-21
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0496 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-21
przedmiot
postępowania
Dostawa wozów kopalnianych WM, WNS, WMP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0453 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-20
przedmiot
postępowania
Usunięcie uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Tomasza 12 poprzez rektyfikację bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi po wykonanej rektyfikacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0454 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-20
przedmiot
postępowania
Usunięcie uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. ks. J.Popiełuszki 9 poprzez rektyfikację bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi i robotami remontowymi po wykonanej rektyfikacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0473 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-19
przedmiot
postępowania
Odwadnianie zalewiska Ws-47 usytuowanego w Bytomiu-Miechowicach w rejonie między ul. Drobczyka a Obwodnicą Północną miasta Bytomia związane z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0475 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-19
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej przewoźnej stacji transformatorowej zintegrowanej z zestawem manewrowym wraz z zestawem przekładkowym dla potrzeb WĘGLOKOKS KRJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0520 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-15
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu instalacyjnego; gniazdka, wtyczki, wkładki bezpiecznikowe dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0474 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-13
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężonego powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0437 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-12
przedmiot
postępowania
Sprzęgła i układy hamulcowe do maszyn i urządzeń do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0481 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji IKA ELTRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0517 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-11
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0514 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-08
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0512 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-04-05
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla KWK Bobrek-Piekary