Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1925 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1910 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1926 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.03.2019
przedmiot
postępowania
Remont budynku nadszybia szybu „Józef” w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Wymiana uszkodzonych przeszkleń na ścianie północnej i wschodniej budynku. Zadanie nr 2: Położenie na dachu budynku nowej warstwy papy nawierzchniowej na włóknie poliestrowym z dodatkiem SBS o powierzchni 900 m2 oraz nowych okapów rynnowych o powierzchni 100m2.
nr postępowania PRZZ/1908 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku( gr. mat. 295-30)
nr postępowania PRZZ/1945 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1899 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji INOXIHP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1913 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1891 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr.mat. 285-6
nr postępowania PRZZ/1923 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowania PRZZ/1920 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 252-5)
nr postępowania PRZZ/1921 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych budynku płuczki od poz. 0,0 m do poz. +6,0 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1917 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych układów sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON wraz z dostawą części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1911 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej typu Pumar 14/36 POz2 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-10
nr postępowania PRZZ/1823 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.03.2019
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja, nadzór serwisowy systemów ARES-5, ARES-4 i TSS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1924 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów transportowych do transportu urządzeń chłodniczych na trasie kolejki spalinowej podwieszonej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1918 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stanu technicznego i przeprowadzenie odbiorów technicznych UDT urządzeń dźwignicowych wraz z częściami zamiennymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1902 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowego systemu łączności ratowniczej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1893 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 284-11)
nr postępowania PRZZ/1906 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (GR.MATERIAŁOWA 251-7)