Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0762 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/0749 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0705 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Remont elementów samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0697 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP Sp. z o. o. będących w eksploatacji WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0729 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0700 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-19
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 sztuk zestawów do zasilania i sterowania urządzeń w warsztatach elektrycznych na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0748 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-19
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco-dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0752 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-17
przedmiot
postępowania
Dostawa wraz z montażem urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie oraz w obiektach WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0745 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-13
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0698 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-12
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe zawieszeń lin wyrównawczych produkcji SADEX do lin wyrównawczych stalowo - gumowych dla WĘGLOPKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w roku 2016
nr postępowaniaPRZZ/0708 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-11
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726 m i poz. 540 m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0675 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-10
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch hydraulicznych zestawów transportowych o nośności 320 kN do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0701 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-10
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe elementów hydrauliki siłowej produkcji KW typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 14/28 POz/BSN/ZRP, 19/35 POz/ZRP, 19/35 POZ/BSN/ZRP, 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2016 i 2017
nr postępowaniaPRZZ/0706 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2016 i 2017
nr postępowaniaPRZZ/0699 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-07
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka widłowego czołowego z mechanicznym mechanizmem podnoszenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0691 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-03
przedmiot
postępowania
Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu Dołki metodą nieniszczącą wraz z analizą warunków geologiczno-górniczych w aspekcie utrzymania jego stateczności i bezpiecznego użytkowania zgodnie z normą PN-G-04210 i PN-G-04211 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0662 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-27
przedmiot
postępowania
Wymiana łopat laminatowych wirnika wraz z przeglądem okresowym wentylatora głównego przewietrzania typu WOK-D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0661 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-27
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0687 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-23
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0690 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-09-23
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ-3/450-500V oraz PEŁ-6/650-500V dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek