Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0237 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK KWK PIEKARY w 2016r. (nr grupy asortymentowej 246-1)
nr postępowaniaPRZZ/0251 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0249 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0219 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych - centrale telefoniczne produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0203 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych, zatapialnych i szlamowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0261 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-25
przedmiot
postępowania
Dostawa kontenerów wraz z demontowanymi podwoziami kołowymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0194 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0252 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Dostawa wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowaniaPRZZ/0195 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0193 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowaniaPRZZ/0205 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-23
przedmiot
postępowania
Budowa systemu odprowadzania wód z terenów w rejonie ulicy Sabały, Komunardów i na wschód od ulicy Komunardów w Piekarach Sląskich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary - Etap I i II
nr postępowaniaPRZZ/0202 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-20
przedmiot
postępowania
Dostawa opraw ognioszczelnych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0209 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-20
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnych wyłączników stycznikowych ze sterowaniem prądowym do zasilania pomp zatapialnych typu P2 o mocy 4,5 kW w ilości 5 szt. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0234 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego Rybnik 850 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0243 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Remont przenośnika zgrzebłowego podścianowego PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0041 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-19
przedmiot
postępowania
Budowa kanalizacji odprowadzającej wody dołowe z odwodnienia zakładu górniczego KWK Bobrek w Bytomiu do rzeki Bytomki
nr postępowaniaPRZZ/0232 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-17
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu KWK Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ. Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0196 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-17
przedmiot
postępowania
Remont kapitalny 2 szt. samohamownych urządzeń przesuwających typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. - KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0158 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-16
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulic Partyzantów-Bednorza w Piekarach Sląskich z uwzględnieniem profilaktyki budowlanej dla podniesienia jego odporności na wpływy planowanej eksploatacji górniczej - KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0229 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-16
przedmiot
postępowania
Remont wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu z tytułu szkód górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek