Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2008 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2019
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie mienia i NNW w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/1988 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.05.2019
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020
nr postępowania PRZZ/1976 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.05.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji produkcji METAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1993 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.05.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 350m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1958 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.05.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(gr.mater. 295-22-03)
nr postępowania PRZZ/1973 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2019
przedmiot
postępowania
Remont 4 szt. zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych wlk. 5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1952 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.05.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli energetycznych 6 kV do tunelu i kanału kablowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1964 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2019
przedmiot
postępowania
Naprawa dachów na budynkach ZPMW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1934 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.04.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji produkcji SPITZNAS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1966 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.04.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1969 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.04.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych dwóch sztuk pomp do wytwarzania i tłoczenia pian fenolowych o napędzie pneumatycznym do profilaktyki przeciwpożarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1971 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.04.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1967 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.04.2019
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK-D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1941 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1968 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2019
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1972 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.04.2019
przedmiot
postępowania
Wykonywanie okresowych przeglądów i serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej i telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1947 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200 mm wraz z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1933 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (grupa materiałowa 285-7)
nr postępowania PRZZ/1959 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1931 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr. mater.252-2)