Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2185 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Wykonanie opracowania pt. Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach złoża Brzeziny dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2129 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-29
przedmiot
postępowania
Modernizacja suwnicy pomostowej jednodźwigarowej o udźwigu 5t, rozpiętości 14,7m i długości 147m na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-27
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych przystosowanych do podłączenia z wentylatorem typu ADF 800 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2164 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-19
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6 m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2139 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2180 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2155 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2157 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2162 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem oraz wariantowo przewóz rozładowanego węgla samochodami ciężarowymi w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2149 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowaniaPRZZ/2142 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-13
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów dotyczących usunięcia uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowaniaPRZZ/2186 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-11-08
przedmiot
postępowania
Zakup 4 szt. urządzeń FortiGate 600E oraz 4 szt. urządzeń FortiSwitch 548D.
nr postępowaniaPRZZ/2158 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-31
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur szybkoskrętnych wraz z armaturą w celu budowy rurociągu ciśnieniowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2161 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-31
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. 246-1
nr postępowaniaPRZZ/2163 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-30
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2167 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-30
przedmiot
postępowania
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem medycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2144 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-28
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/2132 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY GLOBAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku w podziale na zadania
nr postępowaniaPRZZ/2156 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2019-10-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki bocznie wysypującej i wozu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek