Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3358 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu kapitalnego pompy próżniowej PR 75 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3330 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2023
przedmiot
postępowania
Budowa linii kablowych 6kV z rozdzielni 6kV przy byłym szybie ,,Antoni" do rozdzielni 6kV przy szybach ,,Józef", ,,Bolesław", budowa równolegle biegnących linii kablowej teletechnicznej i światłowodowej oraz budowa rurociągu głównego odwadniania o średnicy 500 mm PCV, pomiędzy komorą zasuw na terenie kopalni a komorą zasuw zlokalizowaną przy stawach osadowych przy ul. Elżbiety dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3341 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3371 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu gazowego sprężonego technicznego i tlenu gazowego sprężonego medycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2023r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3359 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2023
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 oraz OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3322 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych - REMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek w roku 2023 (gr. mat. 295-25-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3335 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. mat. 291-4).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3287-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo-gumowych z kołnierzem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek -Piekary w 2023 r. (gr. mat. 251-16) w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3319 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (gr. mat. 315-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3329 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2023 roku (gr. mat. 316-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3325 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 295-29)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3302 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wyrobów skórzanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 192-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3320 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2023 (gr. mat. 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3321 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 292-10-03)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3337 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji pn.: ,,Ocena możliwości i warunków eksploatacji prowadzonej przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" na lata 2024-2026 oraz ścianą 5 w pokładzie 504 (wraz z perspektywą do 2029 roku) w aspekcie ochrony powierzchni" dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3338 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2023
przedmiot
postępowania
Remont pomostu taśmociągu nr 112 dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3333 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2023
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2023 -2026 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3304 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przekładni przenośników taśmowych, zgrzebłowych oraz kombajnów chodnikowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2023 r. (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3315 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2023
przedmiot
postępowania
Odbiór i transport kruszyw z WĘGLOKOKS KRAJ S.A. oraz rekultywacja terenu.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3324 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych bębnów (kierujących, zwrotnych, napędowych) przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy