Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2514 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2512 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2518 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-14
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr. materiałowa 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2504 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2481 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-11
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 284-18)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2494 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-10
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnice stalowo - członowych w 2021r dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2513 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 288-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2515 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-09
przedmiot
postępowania
1. Usługa związana z utrzymaniem gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem. 2. Usługa w zakresie udziału odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem. 3. Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego
nr postępowaniaPRZZ/2505 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-03
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2489 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-02
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2483 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2480 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowaniaPRZZ/2490 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-27
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2492 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-26
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo-magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2479 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowaniaPRZZ/2485 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2495 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2496 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-23
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie mienia pod powierzchnią kopalń w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/2465 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-23
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i Ruch Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2482 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-19
przedmiot
postępowania
1. Usługa związana z utrzymaniem gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem. 2. Usługa w zakresie udziału odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem. 3. Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego.