Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.02.2024
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez lekarzy dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów do zestawów transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisu i rozwoju obecnie wykorzystywanego oprogramowania klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. o nazwie handlowej SZYK wraz z udostępnieniem Platformy Obliczeniowej w Data Center na okres 36 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3703 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych podzespołów do zestawów transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 – 2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3692 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 292-20-02)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa 285-11).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3694 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa lutni wentylacyjnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 252-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.02.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych typu NIWKA dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (grupa materiałowa: 292-10-08).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3697 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN będących w eksploatacji w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3696 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.01.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H,Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w roku 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3640 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.01.2024
przedmiot
postępowania
Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3707 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu gazowego sprężonego technicznego i medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek gr. mat. 241-5 w 2024r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3268-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanin gazów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek gr. mat.241-6 w 2024r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3590 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo członowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek" (gr. mat. 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3679 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 181-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3669 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek (gr. materiałowa 193-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3690 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 285-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3647 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2024
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3671 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.01.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. materiałowa 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy