Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1587 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.07.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych, zasilaczy przenośnych i stacjonarnych oraz układów suszenia indukcyjnego i stacji prostownikowych produkcji ELMAR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1598 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych śluz wentylacyjnych z napędem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1617 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.07.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1607 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wraz z tłumikami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1616 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.07.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia chodnika 9 badawczego w pokładzie 504, przekopu 10 oraz chodnika 6 badawczego w pokładzie 503 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1588 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.07.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1557 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych pneumatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowania PRZZ/1580 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1574 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych lokomotyw spalinowych spągowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1585 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego manewrowego ciągnika spalinowego podwieszonego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z oo. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1601 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.07.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana dwóch lin nośnych fi 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1586 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych agregatów pompowych do przetłaczania spoiw mineralno-cementowych typu MONO na potrzeby KSRG WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1589 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1564 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa 180 kompletnych układów oraz elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 oraz Fazos 11/25-2x2480-1 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr.295-15
nr postępowania PRZZ/1599 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.07.2018
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 11/25-2x2480 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 295-27-01
nr postępowania PRZZ/1575 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Remont wyłączników, rozruszników oraz zespołów transformatorowych produkcji APATOR z rejonu ściany 1a/504 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1572 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego ognioszczelnego dwuodpływowego odłącznika 6 kV dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1579 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do wykonywania pomiarów elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek