Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1662 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku kuźni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1664 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1668 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont frezarek typu FWA-41M, FYB dla WĘGLOKOKS KRAJ S. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1637 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont bębnów napędowych i bębnów zwrotnych przenośnika taśmowego Gwarek 1200 oraz bębnów zwrotnych przenośnika Gwarek 1000 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1656 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch zestawów do podwieszenia urządzeń chłodniczych na trasie kolejki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2018
przedmiot
postępowania
Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy min. 300 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-162 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1658 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1642 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2018
przedmiot
postępowania
Budowa instalacji odwadniającej Rodzinny Ogród Działkowy Jutrzenka w Bytomiu wobec tworzącego się zalewiska na terenie bezodpływowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1631 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2018
przedmiot
postępowania
Remont wózków jezdniowych podnośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1632 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1624 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.08.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2018
przedmiot
postępowania
Remont dachu rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1621 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2018
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1608 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2018
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie wymiany uszkodzonych fragmentów bieżni tartanowej wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 33, położonej w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 9 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1625 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.08.2018
przedmiot
postępowania
Remont przekładni do przenośników zgrzebłowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1570 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.08.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp odwadniających typu OS produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1614 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku 295-27-01
nr postępowania PRZZ/1612 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2018
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1600 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.07.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary