Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0212 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-12
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych kombajnu chodnikowego AM-50 dla Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0208 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-09
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion kątowych walcowanych(łączników) do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek i KWK Piekary gr.288-13
nr postępowaniaPRZZ/0228 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-06
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu rzeczywistego 2 szt. wyłączników wielostycznikowych (stacji kompaktowych) produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0188 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-05
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych pasów nośnych w dwóch skipoklatkach Qu=22,0 Mg dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0233 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-11-02
przedmiot
postępowania
Wykonywanie awaryjnych napraw szkód górniczych i zabezpieczeń obiektów budowlanych kubaturowych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0200 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-30
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń 4-ch gazów kopalnianych do potrzeb Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0192 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonych konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych polozonych w Piekarach Sląskich przy ul. Roździeńskiego 15 i 17 - klatki I i II - KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0165 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-28
przedmiot
postępowania
Obsługa hali gospodarki maszyn i warsztatów w zakresie przeglądów, konserwacji i kompletacji maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0198 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Węglokoks Kraj KWK Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów hydrauliki sterowniczej do obudów zmechanizowanych do Węglokoks Kraj KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0190 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej spągoładowarki z teleskopowym wysięgnikiem oraz czerpakiem czołowym zwykłym skrętnym wraz z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0191 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0124 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-22
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów oponowych górniczych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0155 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-21
przedmiot
postępowania
Wykonanie przekopu 39 o łącznej długości 660 mb dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0207 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-16
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych KWK Bobrek i KWK Piekary postępowanie do 25 000,00 euro
nr postępowaniaPRZZ/0189 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-15
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek finansowanych z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/0185 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego na sortowni I w ciągu przenośników taśmowych ze zwałów głównych dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0169 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic uniwersalnych typu USG do KWK Bobrek gr.285-1
nr postępowaniaPRZZ/0122 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-10-14
przedmiot
postępowania
Dostawa kabla elektroenergetycznego YHKGXSEKYN3x120/35 1KV CU dla KWK "Bobrek"