Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0301 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-17
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek, KWK Piekary w 2016r gr. 252-5
nr postępowaniaPRZZ/0330 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 241-2
nr postępowaniaPRZZ/0329 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 251-7
nr postępowaniaPRZZ/0322 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. nagrzewnic elektrycznych nadmuchowych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0279 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-16
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek w 2016 roku gr. 246-9
nr postępowaniaPRZZ/0262 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-16
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2016 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0225 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-15
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego zespołu filtrów wody wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0269 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0277 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-15
przedmiot
postępowania
Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 142-1)
nr postępowaniaPRZZ/0272 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-15
przedmiot
postępowania
Dostawa tarcicy bali sosnowych podkładów, prowadników szybowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 201-1)
nr postępowaniaPRZZ/0278 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-14
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla KWK Piekary gr. 252-5
nr postępowaniaPRZZ/0263 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-14
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, FAZOS 15/31 POz/BSN i PUMAR 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0180 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-10
przedmiot
postępowania
Wykonanie rekonstrukcji przekopu łączącego (wpinania obudowy) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0266 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0319 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla KWK Bobrek w 2016r
nr postępowaniaPRZZ/0273 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-09
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów trasy przenośnika taśmowego gwarek 1200 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0304 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-08
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0313 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0220 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-02
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej sprężarki śrubowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0231 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-12-01
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży wyciągowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek