Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0656 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.08.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0654 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.08.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej
nr postępowania PRZZ/0653 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO o wytrzymałości min. 400/400 kN/m
nr postępowania PRZZ/0644 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.08.2016
przedmiot
postępowania
Przebudowa wraz z modernizacją infrastruktury związanej z Systemem Rejestracji Czasu Pracy w WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowania PRZZ/0623 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych 2 kpl. wibracyjnych przesiewaczy wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0641 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0616 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych dwóch kołowrotów elektrycznych wraz z wyposażeniem elektrycznym, przystosowanych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych o sile uciągu 75 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0631 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0582 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0630 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.07.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EL 160 LS produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0637 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 21.07.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana okien w Dziale Gospodarki Materiałowej i budynku Związków Zawodowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0549 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą ognioszczelnego przemiennika częstotliwości dla przenośnika taśmowego o długości 1400 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0634 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0622 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 14.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym oraz narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0590 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wysokowydajnych z możliwością pracy w układzie szeregowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0635 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na 2016r. gr. 295-17
nr postępowania PRZZ/0621 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0598 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka widłowego czołowego z mechanicznym mechanizmem podnoszenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0613 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.07.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ATUT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0596 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.07.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej