Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1712 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1738 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1798 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.12.2018
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco pakujących do pakowania eko-groszka Skarbek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1768 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa preparatów do zwalczania zapylenia do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1769 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1775 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej V oraz śrub specjalnych do SD V36 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1801 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary rg. mat. 241-6
nr postępowania PRZZ/1783 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa w podziale na zadania:1. systemu monitoringu wizyjnego wraz z sieciami światłowodowymi i teletechnicznymi na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,2. wag samochodowych, wagonowych wraz z ich legalizacją, wag taśmowych i przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,3. systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1776 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(grupa materiałowa 281-3)
nr postępowania PRZZ/1771 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno - mineralnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1720 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku. Gr. materiałowa 021-1
nr postępowania PRZZ/1722 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1725 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów automatyki przemysłowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 316-1
nr postępowania PRZZ/1770 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1753 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców w zakresie: 1) dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych; 2) koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych; dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/1736 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo gumowych RTG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1724 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekarygr. mat. 312-1 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1745 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1703 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowych członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku