Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0609 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-21
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych narzędzi zmechanizowanych ręcznych z napędem hydraulicznym dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary na 2016r. gr. 294-11
nr postępowaniaPRZZ/0586 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników i rozruszników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0571 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-20
przedmiot
postępowania
Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Julian I" przedział zachodni w zakresie wykonania zabudowy i uruchomienia urządzeń realizujących grawitacyjne opuszczanie nadwagi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0503 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-16
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726m i poz. 540m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0580 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-16
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych obudowy ścianowej Glinik dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0579 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Wykonanie Dodatku nr 7 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0577 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Obsługa w zakresie utrzymania funkcjonalności chodników wodnych, osadników oraz urządzeń pompowni głównego odwadniania dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0486 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi do skrawania metalu ( gr. 294-4) w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0594 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0587 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0585 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0584 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0601 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-13
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetyczne niskonapięciowe dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0599 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-10
przedmiot
postępowania
Dostawa elektrycznego osprzętu dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0583 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-10
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch lokomotyw spalinowych typu DLP50F R 600 o numerze fabrycznym 12003 i 12006 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0548 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-09
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszanych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0578 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-09
przedmiot
postępowania
Remont konstrukcji dachu mostu drobnicowego nr 71305 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0591 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-03
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0573 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-02
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych i legalizacji aparatów ucieczkowych produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0593 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-06-02
przedmiot
postępowania
Dostawa anemometrów dla KWK Bobrek-Piekary