Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0323 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-02
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w okresie 01.01.2016 - 31.12.2017 w torach PKP PLK ZLK Tarnowskie Góry będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przez KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek oraz Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0384 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-02
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych kubaturowych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0348 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-29
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion kątowych walcowanych(łączników) do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek i KWK Piekary w 2016r. gr.288-13
nr postępowaniaPRZZ/0333 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-28
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 292-1
nr postępowaniaPRZZ/0334 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-27
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek i KWK Piekary w 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0280 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-27
przedmiot
postępowania
Dostawa koncentratu półsyntetycznego cieczy do hydrauliki górniczej i cieczy hydraulicznej syntetycznej dla KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0275 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-26
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 021-1)
nr postępowaniaPRZZ/0346 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-26
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Piekary i KWK Bobrek w 2016r- gr.281-8
nr postępowaniaPRZZ/0356 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-25
przedmiot
postępowania
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających prowadzenie dalszych robót rekultywacyjnych niecki poeksploatacyjnej nr 3A w Bytomiu z wykorzystaniem odpadów wydobywczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0369 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-20
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika spalinowego na tor jezdny I 155 wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0332 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-18
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 288-10
nr postępowaniaPRZZ/0338 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-15
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w roku 2016 gr. 271-2
nr postępowaniaPRZZ/0385 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-14
przedmiot
postępowania
Dostawa drutów do spawania dla KWK Bobrek-Piekary w 2016
nr postępowaniaPRZZ/0359 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-13
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej Fazos 15/31 POz i Fazos 15/31/POz/BSN do Węglokoks Kraj KWK Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0358 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-13
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnych układów hydrauliki sterowniczej do obudowy zmechanizowanej KW 19/35 POz/ZRP; KW 19.35 POZ/BSN/ZRP oraz KW20/36 POz/BSN/ZRP.
nr postępowaniaPRZZ/0343 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-13
przedmiot
postępowania
Wykonanie i zabudowa urządzeń nadawczych i odbiorczych zbiornika węgla surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0345 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-12
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 287-2)
nr postępowaniaPRZZ/0321 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-12
przedmiot
postępowania
Klejenie taśm przenośnikowych metodą na zimno dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0294 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-11
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza - magnetyt do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 131-1)
nr postępowaniaPRZZ/0282 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-01-07
przedmiot
postępowania
Serwis urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO oraz urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.