Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1253 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-20
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1220 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy Tranz-Tel dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2019
nr postępowaniaPRZZ/1244 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-16
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 szt. wozów osobowych kopalnianych z hamulcem, 11 szt. platform kopalnianych o nośności min 60 kN, 15 szt. kontenerów górniczych do transportu kolejką podwieszaną typu WMG.001, 8 szt. wozów do przewozu łuków obudowy, 15 szt. wozów kopalnianych średnich nieresorowanych o poj. 2450 l dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1218 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-15
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8.10/2/4VAC/2LUF/8/T dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1194 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-10
przedmiot
postępowania
Rozbudowa kwalifikacji wstępnej sortowni III Ruch Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1222 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-09
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe stojaków hydraulicznych typu SHC-40 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1233 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-09
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1221 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-09
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego układu telewizji przemysłowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1172 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie robót remontowych obejmujących II etap tj. remont urządzeń dylatacyjnych w nitce B i C wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej w Bytomiu w oparciu o wykonany przez RAIL ROAD PROJECT w sierpniu 2017 r. - projekt budowlano-wykonawczy remontu urządzeń dylatacyjnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1209 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu "Julian I" przedział wschodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1217 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-07
przedmiot
postępowania
Remont przekładni przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 r.
nr postępowaniaPRZZ/1219 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-03
przedmiot
postępowania
Rozbudowa systemu bezpieczeństwa KSP poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1201 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-03
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wieloodpływowej do zasilania kompleksu przodkowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1193 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-03
przedmiot
postępowania
Dostawa samohamownego zestawu transportowego do podwieszania aparatury elektrycznej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1204 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-11-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji PIOMA/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1215 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-30
przedmiot
postępowania
Zakup 2 lokomotyw spalinowych torowych o mocy silnika min. 100 kW oraz 1 lokomotywy spalinowej o mocy silnika min. 35 kW na tor o prześwicie 630 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1212 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-30
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 231-1
nr postępowaniaPRZZ/1208 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-27
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1205 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-26
przedmiot
postępowania
Utwardzenie powierzchni placu przed łaźnią wraz z remontem ogrodzenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1202 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-25
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego systemu sterowania i blokad kompleksu ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary