Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2880 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego półsyntetycznego do sporządzenia cieczy hydraulicznej HFAE stosowanej w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. materiałowa 246-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2904 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych nieokutych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-8).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2943 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku.( grupa materiałowa: 295-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2905 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 131-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2953 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali gatunku ST dla Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 271-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2887 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 315-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2882 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. materiałowa 287-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2931 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2927 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2924 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2925 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2926 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników i zespołów transformatorowych produkcji APATOR MINING dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2935 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2900 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.01.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. mat. 292-7).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2866 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzie i łączniki oraz pozostałe elementy przewodu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w roku 2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2915 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2022
przedmiot
postępowania
Serwis automatycznej linii ważąco - pakującej do pakowania eko-groszku "Skarbek" dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2944 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanin gazów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2022r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2894 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2022
przedmiot
postępowania
Rozbudowa rozdzielni 6kV R-2 na poziomie 726 m wraz z modernizacją pól wolnostojących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2906 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.01.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku. (gr. mat. 181-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2888 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2022
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu technicznego likwidacji obiektów budowlanych z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w obrębie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy