Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2746 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 285-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2747 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 281-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2718 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2729 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2021
przedmiot
postępowania
Usługa pełnej obsługi serwisowej w systemie koszt za kopie/wydruk A4 w okresie 36 miesięcy 32 urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących w posiadaniu Zamawiającego, objętych 36 miesięczna gwarancją producenta oraz 3 urządzeń wielkoformatowych marki Canon w obsłudze serwisowej i rozliczeniu za 1m2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2745 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 285-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2731 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2697 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2021
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośników podścianowych typu PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2715 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielń 6kV oraz 500V SSIII i zabudowa falownika w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2711 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja oświetlenia powierzchni w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2705 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy 75kW dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2703 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG / FAMUR dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A. Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2739 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.08.2021
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch kołowrotów linowych wraz z wyposażeniem elektrycznym dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.07.2021
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 127 obiektów budowlanych (w tym 6 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2695 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2021
przedmiot
postępowania
Zasilanie pompowni w przekopie 107 dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa kabla energetycznego średniego napięcia Typ: YUHKGXSekyn 3 x 150/30mm2 3,6/6kV Zadanie nr 2 - Dostawa 1 szt. zespołu kompaktowego 6 kV typu EH-d03 Zadanie nr 3 - Budowa kabla 6 kV w szybie „Zbigniew”
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.materiałowa 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kruszarek NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 295-28-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2691 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.