Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2683 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.mater.252-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2678 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa specjalistycznych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych, narzędzi izolowanych oraz zestawów do obróbki kabli i przewodów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku.
nr postępowania PRZZ/2665 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa nowej stacji filtrów wody o dużej wydajności wraz z reduktorem ciśnienia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2675 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.05.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji Sakop Sp. z o.o. będących w eksploatacji WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2664 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.05.2021
przedmiot
postępowania
Roboty remontowo - modernizacyjne pokrycia dachowego z systemem rynien na budynku łaźni nowej nad łaźnią dozoru wyższego.
nr postępowania PRZZ/2663 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2021
przedmiot
postępowania
Realizacja zadania pn. Analiza możliwości eksploatacji górniczej pod obiektami Elektrociepłowni Miechowice oraz Interplast w Bytomiu.
nr postępowania PRZZ/2649 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2655 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa wozów osobowych kopalnianych, wozów do transportu łuków obudowy, wozów kopalnianych małych, platform transportowych, zasobników kontenerowych i wozów małych do transportu materiałów pomocniczych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/2631 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2648 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2627 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-22-05)
nr postępowania PRZZ/2659 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w roku 2021 (grupa materiałowa 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2640 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Budowa rozdzielni 6kV F-V na poziomie 726m w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Likwidacja ok. 1000 mb torów będących własnością Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Ziętka 13 znajdujących się na terenie oddanym do SRK S.A.
nr postępowania PRZZ/2651 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2021
przedmiot
postępowania
Naprawa mostu przenośnikowego odstawy węgla ze zwałów na ZPMW WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/2643 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli energetycznych 6kV do zasilania dołowych rozdzielni 6kV A-VIa, R-2 oraz F-V dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2641 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2021
przedmiot
postępowania
Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie otworów odwadniających z przekopu 107 na poziomie 840m w celu obniżenia rzędnej lustra wody w zrobach pokładów 507, 509 i 510 w złożu Bobrek-Miechowice 1 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2654 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym i narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym
nr postępowania PRZZ/2644 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary