Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1916 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.03.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji CARBO-TOKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1872 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.03.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503, 504 i 510 w latach 2019-2023 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1912 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.03.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa systemu wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1897 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1892 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1901 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1922 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji JM DISPLAY dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1887 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku(grupa materiałowa 193-1)
nr postępowania PRZZ/1898 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kruszarki dynamicznej KD-1500 - 2 szt. produkcji NOWOMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1880 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 27.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej dmuchawy typu DW 7.13 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1828 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 26.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1842 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 26.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ S. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1780 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 26.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1900 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.02.2019
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1877 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1883 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 22.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1881 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 21.02.2019
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II i WOK-8Pz przy szybie Dołki, przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki oraz wymiana 24 szt. łopat wirnika na wentylatorze WOK 8 Pz nr 1 przy szybie Julian II w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1761 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1847 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Udział jednostki certyfikującej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1854 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek