Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2920 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 325-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2962 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2022
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2937 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2022
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 oraz OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2938 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2951 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla potrzeb Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. materiałowa 241-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2930 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2923 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo - gumowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 251-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2950 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobek-Piekary w roku 2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2929 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2880 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego półsyntetycznego do sporządzenia cieczy hydraulicznej HFAE stosowanej w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. materiałowa 246-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2904 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych nieokutych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 251-8).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2943 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2022 roku.( grupa materiałowa: 295-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2905 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 131-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2953 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali gatunku ST dla Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 271-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2887 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 315-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2882 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.02.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. materiałowa 287-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2931 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MARTECH-PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2927 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2924 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ELGÓR+HANSEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2925 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.02.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy