Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośników podścianowych typu PZP KOBRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2715 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielń 6kV oraz 500V SSIII i zabudowa falownika w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2711 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.08.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja oświetlenia powierzchni w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2705 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy 75kW dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2703 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.08.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG / FAMUR dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022 w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A. Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2704 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.08.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch kołowrotów linowych wraz z wyposażeniem elektrycznym dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2739 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.08.2021
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.07.2021
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 127 obiektów budowlanych (w tym 6 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2695 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2021
przedmiot
postępowania
Zasilanie pompowni w przekopie 107 dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa kabla energetycznego średniego napięcia Typ: YUHKGXSekyn 3 x 150/30mm2 3,6/6kV Zadanie nr 2 - Dostawa 1 szt. zespołu kompaktowego 6 kV typu EH-d03 Zadanie nr 3 - Budowa kabla 6 kV w szybie „Zbigniew”
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kruszarek NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 295-28-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gatunku ST dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.materiałowa 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2691 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2699 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.06.2021
przedmiot
postępowania
Części zamienne do przenośników NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2687 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.materiałowa 286-3).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2674 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w latach 2021-2022 na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2688 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.06.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego IKA ELTRA dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2021
przedmiot
postępowania
Zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń przyszybowych – pomostów wahadłowych i zapór torowych w celu ich dostosowania do platform transportowych typu „Patentus” (MONTAN WPT.010M) – nr inwentarzowy 101535 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek. Zadanie nr 2 Modernizacja urządzeń przyszybowych - pomostów wahadłowych i zapór torowych w celu ich dostosowania do platform transportowych typu „Patentus” w oparciu o wykonaną dokumentację projektow
nr postępowania PRZZ/2684 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2021
przedmiot
postępowania
Likwidacja ok. 1000 mb torów będących własnością Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Ziętka 13 znajdujących się na terenie oddanym do SRK S.A.
nr postępowania PRZZ/2660 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama w 2021 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy