Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0906 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-24
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0892 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-22
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0899 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-22
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 295-20
nr postępowaniaPRZZ/0915 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary (z podziałem na 3 zadania)
nr postępowaniaPRZZ/0914 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowej stacji transformatorowej o mocy 1400 kVA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0868 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego ciągnika/lokomotywy spalinowej podwieszonej z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0901 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0894 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. 251-8.
nr postępowaniaPRZZ/0893 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.316-2
nr postępowaniaPRZZ/0902 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Dostawa okładziny siatkowej zgrzewanej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0922 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0871 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-17
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0911 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-16
przedmiot
postępowania
Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/0919 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-15
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0895 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-14
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0884 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0887 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-02-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń automatycznego załadunku węgla do skipów na poziomie 726m szybu Bolesław w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0882 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0881 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-30
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0878 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, przeglądów i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018