Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0652 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą 2 sztuk fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK "Bobrek-Piekary"
nr postępowania PRZZ/0650 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa oraz zabudowa wagi taśmowej na przenośniku odstawy koncentratu z płuczki miałowej na zwały węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0658 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze wewnątrzzakładowej od ul. Konstytucji do paczkowalni groszku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0627 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa sita łukowego wibracyjnego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0666 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2016
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2016 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0656 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.08.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0654 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2016
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej
nr postępowania PRZZ/0653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO o wytrzymałości min. 400/400 kN/m
nr postępowania PRZZ/0644 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.08.2016
przedmiot
postępowania
Przebudowa wraz z modernizacją infrastruktury związanej z Systemem Rejestracji Czasu Pracy w WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowania PRZZ/0623 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych 2 kpl. wibracyjnych przesiewaczy wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0641 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0616 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych dwóch kołowrotów elektrycznych wraz z wyposażeniem elektrycznym, przystosowanych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych o sile uciągu 75 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0631 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.08.2016
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0582 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0630 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.07.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EL 160 LS produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0637 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.07.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana okien w Dziale Gospodarki Materiałowej i budynku Związków Zawodowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0549 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą ognioszczelnego przemiennika częstotliwości dla przenośnika taśmowego o długości 1400 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0634 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.07.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym oraz narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0590 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych wysokowydajnych z możliwością pracy w układzie szeregowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek