Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1149 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa przesiewacza wibracyjnego WP2 1,5x5,5 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1141 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.08.2017
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych w budynku magazynu głównego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1094 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.08.2017
przedmiot
postępowania
Krajowe przewozy drogowe węgla na paletach obejmujące przyjmowania, przemieszczanie i dostarczanie do odbiorców sklepu internetowego
nr postępowania PRZZ/1138 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.08.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1 oraz dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1136 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.08.2017
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1132 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.08.2017
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu koncepcyjnego zmian w infrastrukturze techniczno-technologiczno-budowlanej ZPMW WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary obejmującego konieczność wyeliminowania obiektu Płuczki Ziarnowej oraz przystosowanie i przebudowa obiektów Sortowni i Płuczki Miałowej z uwzględnieniem infrastruktury przyległej w celu przejęcia realizacji strategii produkcyjnej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/1143 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.08.2017
przedmiot
postępowania
Remont wozów kopalnianych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1134 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.08.2017
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1139 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.08.2017
przedmiot
postępowania
Wymiana elementów wyposażenia szybu Julian II dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1129 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.08.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1126 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.08.2017
przedmiot
postępowania
Remont 2 szt. stacji kompaktowych typu: KE 3004-EC produkcji SAIT Mining dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1110 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.08.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. (dostawa i zabudowa DISA 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1127 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.08.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1122 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.08.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego przenośnika członowo-płytowego B1400 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1121 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie demontażu dwóch przęseł estakady nad torami PKP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1125 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników hydraulicznych typu SM 07/20 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017 - 2018
nr postępowania PRZZ/1109 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Remont stalowego zbiornika miału o pojemności ok. 160 t dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1095 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na 3 zadania
nr postępowania PRZZ/1093 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa sprężarki łopatkowej typu MAXIMA 75 lub równorzędnej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1107 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2017
przedmiot
postępowania
Zakup dwóch urządzeń odpylających do wentylacji kombajnowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek