Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2512 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa półmasek filtrujących dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 292-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2509 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr.materiałowa 313-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2518 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr. materiałowa 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2504 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji POWEN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2481 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 284-18)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2494 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnice stalowo - członowych w 2021r dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2515 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2020
przedmiot
postępowania
1. Usługa związana z utrzymaniem gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem. 2. Usługa w zakresie udziału odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem. 3. Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego
nr postępowania PRZZ/2513 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (gr. materiałowa 288-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2505 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.12.2020
przedmiot
postępowania
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2489 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 252-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2483 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2480 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowania PRZZ/2490 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2492 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.11.2020
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo-magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2485 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2020
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2479 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowania PRZZ/2495 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2465 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2020
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i Ruch Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2496 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2020
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie mienia pod powierzchnią kopalń w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/2482 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2020
przedmiot
postępowania
1. Usługa związana z utrzymaniem gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem. 2. Usługa w zakresie udziału odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem. 3. Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego.