Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.07.2021
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2691 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych analizatorów produkcji PWP WILPO dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2699 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.06.2021
przedmiot
postępowania
Części zamienne do przenośników NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2687 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.06.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.materiałowa 286-3).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2674 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w latach 2021-2022 na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2688 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.06.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego IKA ELTRA dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2684 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2021
przedmiot
postępowania
Likwidacja ok. 1000 mb torów będących własnością Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Ziętka 13 znajdujących się na terenie oddanym do SRK S.A.
nr postępowania PRZZ/2689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2021
przedmiot
postępowania
Zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń przyszybowych – pomostów wahadłowych i zapór torowych w celu ich dostosowania do platform transportowych typu „Patentus” (MONTAN WPT.010M) – nr inwentarzowy 101535 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek. Zadanie nr 2 Modernizacja urządzeń przyszybowych - pomostów wahadłowych i zapór torowych w celu ich dostosowania do platform transportowych typu „Patentus” w oparciu o wykonaną dokumentację projektow
nr postępowania PRZZ/2660 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych Ryfama w 2021 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2678 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa specjalistycznych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych, narzędzi izolowanych oraz zestawów do obróbki kabli i przewodów dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku.
nr postępowania PRZZ/2661 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa przekładni dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 291-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2683 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr.mater.252-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2665 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa nowej stacji filtrów wody o dużej wydajności wraz z reduktorem ciśnienia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2664 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.05.2021
przedmiot
postępowania
Roboty remontowo - modernizacyjne pokrycia dachowego z systemem rynien na budynku łaźni nowej nad łaźnią dozoru wyższego.
nr postępowania PRZZ/2675 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.05.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji Sakop Sp. z o.o. będących w eksploatacji WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2663 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2021
przedmiot
postępowania
Realizacja zadania pn. Analiza możliwości eksploatacji górniczej pod obiektami Elektrociepłowni Miechowice oraz Interplast w Bytomiu.
nr postępowania PRZZ/2649 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 352-01-03)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2655 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa wozów osobowych kopalnianych, wozów do transportu łuków obudowy, wozów kopalnianych małych, platform transportowych, zasobników kontenerowych i wozów małych do transportu materiałów pomocniczych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowania PRZZ/2659 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w roku 2021 (grupa materiałowa 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2627 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-22-05)