Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3010 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów ścianowych produkcji JOY Maszyny Górnicze dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-24-04).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3004 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni kombajnów chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022-2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3035 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do urządzeń przekładkowych przenośników zgrzebłowych - SIGMA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2022 r. (gra. mat. 292-19-01).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2968 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dołowych urządzeń chłodniczych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2960 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy Tranz-Tel Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022 - 2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3005 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych bębnów napędowych 630x1400 (VT.010.01.02) dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3022 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku ( gr. mat. 295-20).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3044 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.04.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy skrzyżowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3037 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3032 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2022
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2022 - 2025 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3001 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.04.2022
przedmiot
postępowania
Kompleksowe świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne; Zadanie nr 2 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3034 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2022 r. (gr. mat. 295-27-17).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3009 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (gr. mat. 286-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2975 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kombajnów chodnikowych REMAG dla potrzeb Weglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2022 roku (gr. mat. 295-25-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2996 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych zespołów pompowych średniociśnieniowych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3011 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych Urządzenia i konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 352-01-08).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2997 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa 4 szt. wozów transportowych z bębnem kablowym dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2961 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3007 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2022
przedmiot
postępowania
Dzierżawa wciągników do siatki poliestrowej GRID CARBO wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2982 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2022
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z powadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy