Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3362 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2023 (gr. mat. 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3356 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2023
przedmiot
postępowania
Remont organów urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3303 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2023
przedmiot
postępowania
Budowa rozdzielni 6kV na poziomie 840m dla zasilania ścian w pokładzie 510 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3349 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych utrzymania w sprawności systemu telekomunikacyjnego DGT IPnova oraz systemu łączności i alarmowania DGT Millenium pracujących w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3350 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2023
przedmiot
postępowania
Badanie geometrii elementów zbrojenia, prostoliniowości torów powadzenia naczyń ciągów prowadniczych i prowadzeń kątowych w szybie ,,Bolesław" oraz ,,Józef" dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3358 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu kapitalnego pompy próżniowej PR 75 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3361 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej lokomotywy spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3341 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3330 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.03.2023
przedmiot
postępowania
Budowa linii kablowych 6kV z rozdzielni 6kV przy byłym szybie ,,Antoni" do rozdzielni 6kV przy szybach ,,Józef", ,,Bolesław", budowa równolegle biegnących linii kablowej teletechnicznej i światłowodowej oraz budowa rurociągu głównego odwadniania o średnicy 500 mm PCV, pomiędzy komorą zasuw na terenie kopalni a komorą zasuw zlokalizowaną przy stawach osadowych przy ul. Elżbiety dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek- Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3371 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu gazowego sprężonego technicznego i tlenu gazowego sprężonego medycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2023r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3359 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2023
przedmiot
postępowania
Remont pomp głównego odwadniania typu OW-250AM/9 oraz OW-250AM/5 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3322 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych - REMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek w roku 2023 (gr. mat. 295-25-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3287-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo-gumowych z kołnierzem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek -Piekary w 2023 r. (gr. mat. 251-16) w 2023 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3335 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2023 roku (gr. mat. 291-4).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3325 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 295-29)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3329 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2023 roku (gr. mat. 316-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3319 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. (gr. mat. 315-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3302 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wyrobów skórzanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 192-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3320 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2023 (gr. mat. 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3321 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 292-10-03)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy