Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1487 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.04.2018
przedmiot
postępowania
Badanie i próby technologiczne miałów pod kątem możliwości wzbogacania na sucho dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1490 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP oraz KW 20/36 POz/BSN/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 295-27-17
nr postępowania PRZZ/1470 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1433 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2018
przedmiot
postępowania
Całodobowy serwis urządzeń systemu sterowania automatyzacji oraz nadzoru SAURON dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1475 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2018
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1382 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1482 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych ognioszczelnych stacji wielostycznikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1459 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2018
przedmiot
postępowania
Zakup przetłaczarki tlenu dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1486 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.04.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu Józef dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1466 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1463 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2018
przedmiot
postępowania
Serwis wciągników i dźwigów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1438 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1445 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych VACAT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-11-08
nr postępowania PRZZ/1469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1434 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1455 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1444 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-08
nr postępowania PRZZ/1413 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1430 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2018
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Lenartowicza 12 wraz z obiektami towarzyszącymi
nr postępowania PRZZ/1473 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary