Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0392 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków ciernych natychmiastpodporowych rurowych oraz wykonanych z profilu V25 i V29 do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary w 2016r gr.285-2
nr postępowania PRZZ/0464 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0459 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0483 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0479 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0471 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części i osprzęt do urządzeń do spawania elektrycznego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0470 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do spawania gazowego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0414 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa górniczych okładzin żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Węglokoks Kraj Spółka z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr 288-5
nr postępowania PRZZ/0469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0448 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie badań geotomograficznych pola ściany 5 w pokładzie 503 dla bieżącej oceny rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0462 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa smarów dla KWK Bobrek_Piekary
nr postępowania PRZZ/0423 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-6
nr postępowania PRZZ/0456 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.03.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów kołowrotami podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów wydobywczych na terenie bocznicy Brzeziny C1
nr postępowania PRZZ/0450 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowania PRZZ/0351 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa 33 kpl. nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,4 m do co najmniej 2,4 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0353 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnych przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - przenośnik zgrzebłowy ścianowy Zadanie nr 2 - przenośnik zgrzebłowy podścianowy ze stacją zwrotną najazdową
nr postępowania PRZZ/0267 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych dla KWK Bobrek i KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0420 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.03.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK- PIEKARY na 2016r. (nr grupy asortymentowej 316-2)
nr postępowania PRZZ/0081 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni RP 500V i RGO 400/230V oraz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej w budynku płuczki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0422 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-3