Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0583 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.06.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja dwóch lokomotyw spalinowych typu DLP50F R 600 o numerze fabrycznym 12003 i 12006 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0599 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa elektrycznego osprzętu dla KWK Bobrek Piekary
nr postępowania PRZZ/0548 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zestawów transportowych do kolejek spalinowych podwieszanych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.06.2016
przedmiot
postępowania
Remont konstrukcji dachu mostu drobnicowego nr 71305 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0591 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.06.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0573 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych i legalizacji aparatów ucieczkowych produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0593 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.06.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa anemometrów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0569 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji ANCHEM dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0570 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji LECO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0563 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.06.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych produkcji ELEKTROMETAL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0551 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji przygotowania węgla na sortowni I dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0572 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wciągników dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0567 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych zespołów pompowych średniociśnieniowych wraz z osprzętem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0560 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów transformatorowych produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0564 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0565 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń do pomiaru parametrów jakości węgla produkcji PMP WILPO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0519 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW Sp. z o.o. dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0534 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.05.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja systemów łączności i dyspozytorskich oraz opracowanie projektów technicznych i dokumentacji powykonawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0535 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.05.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu Julian I przedział zachodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary