Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0319 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla KWK Bobrek w 2016r
nr postępowania PRZZ/0273 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów trasy przenośnika taśmowego gwarek 1200 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0304 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.12.2015
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0313 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów transformatorowych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0220 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej sprężarki śrubowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0231 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży wyciągowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0237 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BOBREK KWK PIEKARY w 2016r. (nr grupy asortymentowej 246-1)
nr postępowania PRZZ/0251 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0249 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów elektroenergetycznych oponowych nieokutych dla KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0203 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych, zatapialnych i szlamowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0219 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.11.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych - centrale telefoniczne produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0261 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kontenerów wraz z demontowanymi podwoziami kołowymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0195 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0194 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0193 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na lata 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0252 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa wiertnic dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
nr postępowania PRZZ/0205 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2015
przedmiot
postępowania
Budowa systemu odprowadzania wód z terenów w rejonie ulicy Sabały, Komunardów i na wschód od ulicy Komunardów w Piekarach Sląskich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary - Etap I i II
nr postępowania PRZZ/0209 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnych wyłączników stycznikowych ze sterowaniem prądowym do zasilania pomp zatapialnych typu P2 o mocy 4,5 kW w ilości 5 szt. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0202 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa opraw ognioszczelnych dla KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0041 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2015
przedmiot
postępowania
Budowa kanalizacji odprowadzającej wody dołowe z odwodnienia zakładu górniczego KWK Bobrek w Bytomiu do rzeki Bytomki