Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1783 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.12.2018
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa w podziale na zadania:1. systemu monitoringu wizyjnego wraz z sieciami światłowodowymi i teletechnicznymi na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,2. wag samochodowych, wagonowych wraz z ich legalizacją, wag taśmowych i przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary,3. systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1770 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1704 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1753 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców w zakresie: 1) dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych; 2) koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych; dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowania PRZZ/1736 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo gumowych RTG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1724 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 06.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekarygr. mat. 312-1 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1692 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/1778 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. mat. 231-3
nr postępowania PRZZ/1746 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 oraz Pumar 14/36 POz2/BSN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1723 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku Grupa materiałowa 316-2
nr postępowania PRZZ/1767 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1690 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1745 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1703 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowych członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1737 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów poliuretanowych do WĘGLOKKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1684 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1710 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowania PRZZ/1751 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-14/31-2x2463 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1765 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1739 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 03.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020