Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1555 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-18
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń spawalniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1558 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-18
przedmiot
postępowania
Wymiana uszkodzonych przeszkleń w budynku nadszybia szybu Józef w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1535 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dla pól rozdzielczych typu ROK-6 i systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL oraz układu automatycznego załadunku węgla do skipów szybu Bolesław na poziomie 726m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowaniaPRZZ/1538 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-12
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1551 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1532 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego kalorymetru automatycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym do oznaczania ciepła spalania paliw stałych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1531 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych w trybie awaryjnym w okresie 2018-2019 w torach PKP PLK S.A. ZLK Tarnowskie Góry, będących w zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1524 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2018-2019 - Etap I
nr postępowaniaPRZZ/1544 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowaniaPRZZ/1539 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Remont wentylatorów głównych typu WOK-D3 nr 1 i nr 2 przy szybie Ignacy oraz wentylatora głównego typu WOK 8Pz przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek z podziałem na zadania
nr postępowaniaPRZZ/1536 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-11
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1540 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-06-01
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Hutniczej 2A wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1508 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Regeneracja używanych taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1522 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - umowa ramowa
nr postępowaniaPRZZ/1534 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Modernizacja naczynia wyciągowego - klatki szybowej 4-piętrowej w zakresie dostosowania do opuszczania szybem Józef materiałów długich do 6m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1440 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-30
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1515 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-25
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowaniaPRZZ/1513 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-23
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 01.09.2018 - 31.12.2019
nr postępowaniaPRZZ/1523 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych infrastruktury związanej z systemem rejestracji czasu pracy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1510 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-05-21
przedmiot
postępowania
Remont rezerwowego naczynia wyciągowego dwupiętrowego szybu Zbigniew o numerze NF 158 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek