Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1199 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-17
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1175 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wozów specjalnych do transportu i dystrybucji oleju napędowego produkcji SMT SCHARF POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1189 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Zakup urządzeń gazometrii współpracujących z centralą metanometryczną typu CMC-5 systemu SMP-NT/SV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1192 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-10
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1182 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-09
przedmiot
postępowania
Sporządzenie Dodatków nr 1 do Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień w celu wydobywania węgla kamiennego: a) ze złoża Bobrek-Miechowice 1 b) ze złoża Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1180 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
nr postępowaniaPRZZ/1162 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-05
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp dozujących ręcznych JWPD 1:1 typu HNSR-430 (2 sztuki), pompy dozującej JWPD-2 1:1 typu ONQR-586 (1 sztuka, pompy dozującej DNPD 1:1 DUPLEX typu PNSA-212 (1 sztuka) dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1174 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/1183 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/1184 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-10-03
przedmiot
postępowania
Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1169 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Alberta 8 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1165 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnikami taśmowymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/1179 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/1186 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-29
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1178 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Remont i wymiana uszkodzonych szyb w budynku nadszybia szybu Julian I w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1156 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu oraz wykonanie nadążnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6kV dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o nowe baterie kondensatorów
nr postępowaniaPRZZ/1173 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Piekary dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1188 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-28
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 292-10-01
nr postępowaniaPRZZ/1151 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-20
przedmiot
postępowania
Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu Karbiu przy ul. Konstytucji 118 poprzez wykonanie rektyfikacji bryły budynku wraz z robotami towarzyszącymi dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1163 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-09-19
przedmiot
postępowania
Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek