Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Likwidacja ok. 1000 mb torów będących własnością Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Ziętka 13 znajdujących się na terenie oddanym do SRK S.A.
nr postępowania PRZZ/2657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
nr postępowania PRZZ/2640 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2021
przedmiot
postępowania
Budowa rozdzielni 6kV F-V na poziomie 726m w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2651 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2021
przedmiot
postępowania
Naprawa mostu przenośnikowego odstawy węgla ze zwałów na ZPMW WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowania PRZZ/2643 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.05.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli energetycznych 6kV do zasilania dołowych rozdzielni 6kV A-VIa, R-2 oraz F-V dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2641 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2021
przedmiot
postępowania
Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie otworów odwadniających z przekopu 107 na poziomie 840m w celu obniżenia rzędnej lustra wody w zrobach pokładów 507, 509 i 510 w złożu Bobrek-Miechowice 1 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2654 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym i narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym
nr postępowania PRZZ/2644 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.04.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2626 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 295-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 251-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2630 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.04.2021
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13, z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu, w ilości do 15 Mg miesięcznie w skład których wchodzą tworzywa sztuczne i guma (taśmy przenośnikowe z gumy lub PCV, otuliny kabli, hełmy górnicze, kalosze, układaki kabli, lutnie, węże ciśnieniowe).
nr postępowania PRZZ/2614 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2634 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T przy szybie Bolesław pod kątem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2625 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 021-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2621 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.04.2021
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8 wraz z wykonaniem dokumentacji zintegrowanego systemu sterowania kompleksem wydobywczym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/2605 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.04.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2629 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2628 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2021
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowania PRZZ/2620 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.03.2021
przedmiot
postępowania
Serwis maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Józef produkcji MWM Elektro Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1801-1-1-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.03.2021
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2021r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy