Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0898 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0924 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0899 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 295-20
nr postępowania PRZZ/0892 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0922 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0915 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary (z podziałem na 3 zadania)
nr postępowania PRZZ/0901 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0902 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa okładziny siatkowej zgrzewanej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0914 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowej stacji transformatorowej o mocy 1400 kVA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0893 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.316-2
nr postępowania PRZZ/0894 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. 251-8.
nr postępowania PRZZ/0868 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego ciągnika/lokomotywy spalinowej podwieszonej z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0871 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.02.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0911 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.02.2017
przedmiot
postępowania
Sukcesywny zakup paliwa dla pojazdów Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0919 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.02.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0895 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.02.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0884 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.02.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0887 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.02.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń automatycznego załadunku węgla do skipów na poziomie 726m szybu Bolesław w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0882 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.01.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0881 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.01.2017
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary