Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0957 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-04-03
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych dwóch kompletów przyrządów do pomiarów geodezyjnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1000 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-30
przedmiot
postępowania
Udział jednostki notyfikowanej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0987 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, napraw z wymianą części zamiennych, dostaw części zamiennych oraz przeglądów okresowo-kontrolnych urządzeń oraz maszyn wyciągowych produkcji OPA-ROW dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0977 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-30
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0921 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym oraz wciągników łańcuchowych, pneumatycznych i urządzeń montażowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0968 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0942 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-29
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku grupa 285-7
nr postępowaniaPRZZ/0978 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wyłączników do pomp zatapialnych ze sterowaniem prądowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, w podziale na zadania: Zadanie nr 1: budowy ognioszczelnej, Zadanie nr 2: budowy zwykłej ze stali nierdzewnej IP54.
nr postępowaniaPRZZ/0903 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-27
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego laboratoryjnego analizatora węgla WILPO L241 wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0941 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-24
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzęgieł do maszyn i urządzeń do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0946 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji EMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0947 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0962 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych układu sterowania maszyn wyciągowych produkcji ELCON dla szybu JULIAN I przedział wschodni i zachodni, szybu Julian IV oraz układu kontroli prędkości i szybowskazu maszyny wyciągowej szybu Julian II przedział wschodni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0971 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Zabezpieczenie stanu technicznego i przeprowadzanie odbiorów technicznych UDT urządzeń dźwignicowych wraz z częściami zamiennymi dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0972 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych THIELE kl. THD 34x126 nn nitka parowany lub równoważnych do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0963 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-21
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji w pokładzie 510 ściany 522 wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0975 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-20
przedmiot
postępowania
Dostawa siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO o wytrzymałości min. 400/400 KN/M do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0964 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego produkcji SHIMADZHU dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0944 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-14
przedmiot
postępowania
Usunięcie bicia osiowego tarcz hamulcowych maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0950 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-03-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń zasilających systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018