Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0734 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-07
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0731 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-07
przedmiot
postępowania
Dostawa kamery termowizyjnej do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0774 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-07
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika spalinowego typu PIOMA CSP-5 na ciągnik spalinowy podwieszany o mocy 95 kW i sile uciągu 105 kN o nr fabrycznym 69/09 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0704 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-04
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnic, zespołów transformatorowych i zasilaczy przenośnych oraz stacjonarnych produkcji ELMAR S.C. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0766 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-03
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem czterech urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0713 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-11-03
przedmiot
postępowania
Przebudowa rozdzielni R-32 500V w budynku pompowni na zwałach węgla wraz z wyposażeniem elektrycznym od zasilania i sterowania ciągów transportowych zgodnie z dostępnym projektem technicznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0730 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-27
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielń RP 500 V i RGO 400/230 V oraz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej w budynku płuczki wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0762 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowaniaPRZZ/0749 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0705 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Remont elementów samohamownego urządzenia przesuwającego typ 20-101 produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0697 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP Sp. z o. o. będących w eksploatacji WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0729 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0700 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-19
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 sztuk zestawów do zasilania i sterowania urządzeń w warsztatach elektrycznych na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ SP. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0748 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-19
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco-dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0752 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-17
przedmiot
postępowania
Dostawa wraz z montażem urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie oraz w obiektach WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary.
nr postępowaniaPRZZ/0745 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-13
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0698 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-12
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe zawieszeń lin wyrównawczych produkcji SADEX do lin wyrównawczych stalowo - gumowych dla WĘGLOPKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w roku 2016
nr postępowaniaPRZZ/0708 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-11
przedmiot
postępowania
Budowa rurociągu głównego odwadniania DN 400 w szybie Bolesław od pompowni głównego odwadniania na poz. 726 m i poz. 540 m do zrębu szybu wraz z likwidacją rurociągu starego łącznie z konstrukcją nośną dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/0675 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-10
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch hydraulicznych zestawów transportowych o nośności 320 kN do kolejek spalinowych podwieszonych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0701 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-10-10
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe elementów hydrauliki siłowej produkcji KW typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 14/28 POz/BSN/ZRP, 19/35 POz/ZRP, 19/35 POZ/BSN/ZRP, 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2016 i 2017