Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2260 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Wymiana liny wyciągowej nośnej Ø 62mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Józef przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2241 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa.mater.246-9)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/1801-1-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2020r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2259 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 271-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2276 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wciągników i dźwigów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2268 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych produkcji NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku. gr. materiałowa 292-10-08
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2274 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. mat. 295-13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2235 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2244 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2252 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020 - 2021
nr postępowania PRZZ/2227 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 021-1
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2231 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2209 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2270 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
nr postępowania PRZZ/2236 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych produkcji ITT FLYGT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2237 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.01.2020
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych pomp przodkowych zatapialnych PSZ produkcji KSK dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowania PRZZ/2211 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.01.2020
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowo-członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 285-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2229 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 288-5)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/2233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacania węgli średnich w płuczce c.c. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2215 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.12.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja sieci rurociągów głównego odwadniania zabudowanych na powierzchni w rejonie szybów Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek