Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1060 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126 nitka parowany lub równoważnego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1051 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja baterii akumulatorowych wraz z zasilaczami i rozdzielniami prądu stałego w rozdzielni 6kV J2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1016 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.05.2017
przedmiot
postępowania
Usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Ks. J. Frenzla 60
nr postępowania PRZZ/0995 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1039 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 18.05.2017
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1037 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych torowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1043 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0996 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1002 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zespołów pompowych produkcji Inoxihp dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1027 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 15.05.2017
przedmiot
postępowania
Remont dwumaszynowego zespołu przetwornicy SKODA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1036 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.05.2017
przedmiot
postępowania
Remont infrastruktury kolejowej na bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1017 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 12.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1032 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1041 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa blachy ze stali węglowej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/0998 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0997 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/0974 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych górniczego wyciągu szybowego szybu Józef na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0999 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 09.05.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacalnika Disa 2S-3000D dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1042 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa prętów ze stali w gat. ST do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1028 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 28.04.2017
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm z wyposażeniem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek