Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1673 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.11.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1688 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.10.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia przekopu 113 i chodnika 4 w pokładzie 510 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1670 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego ciągnika / lokomotywy spalinowej podwieszonej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1683 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.10.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów konstrukcji obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1665 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2018
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/1636 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2018
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ścian wydobywczych w pokładach 503 i 504 w O.G. Bobrek-Miechowice 1 w latach 2019-2022 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1663 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.10.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. wiertnic dołowych o napędzie elektrycznym z wyposażeniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1668 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont frezarek typu FWA-41M, FYB dla WĘGLOKOKS KRAJ S. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1664 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1662 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku kuźni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1637 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont bębnów napędowych i bębnów zwrotnych przenośnika taśmowego Gwarek 1200 oraz bębnów zwrotnych przenośnika Gwarek 1000 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1656 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.10.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch zestawów do podwieszenia urządzeń chłodniczych na trasie kolejki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.10.2018
przedmiot
postępowania
Zakup nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy min. 300 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1653 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.10.2018
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-162 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1658 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.10.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1642 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2018
przedmiot
postępowania
Budowa instalacji odwadniającej Rodzinny Ogród Działkowy Jutrzenka w Bytomiu wobec tworzącego się zalewiska na terenie bezodpływowym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1631 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2018
przedmiot
postępowania
Remont wózków jezdniowych podnośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1632 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.08.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie remontu cechowni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1624 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.08.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.08.2018
przedmiot
postępowania
Remont dachu rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek