Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/2120 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie projektu technicznego budowy pompowni pomocniczej w przekopie 107 w branży mechanicznej, górniczo-budowlanej oraz elektrycznej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2097 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku ( gr. mater. 292-10-01)
nr postępowania PRZZ/2119 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.09.2019
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy rurociągu zrzutowego z poz. 726 m do poz. 840 m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2107 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.09.2019
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji ściany wydobywczej w pokładzie 503 w roku 2020 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2115 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa i zabudowa dwóch zestawów baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybach Józef i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybie Ignacy dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2100 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2019
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2114 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.09.2019
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznic kolejowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w okresie 12 miesięcy
nr postępowania PRZZ/2116 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.09.2019
przedmiot
postępowania
Remont pomieszczeń biurowych nad warsztatami elektryczno-mechanicznymi nr inw. 101-101438 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2089 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.09.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych i osprzętu trakcyjnego produkcji SAKOP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2105 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2019
przedmiot
postępowania
Przebudowa urządzeń srk i torów na bocznicy Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2098 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-18 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/2094 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.09.2019
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniającej w przekopie 107 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2072 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.09.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek spalinowych podwieszonych produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/2096 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.09.2019
przedmiot
postępowania
Modernizacja wzbogacalnika Disa 2S-3000D dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/2080 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.09.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki bocznie wysypującej i wozu wiertniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2102 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.09.2019
przedmiot
postępowania
Remont dachów budynków na powierzchni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z podziałem na zadania: - Zadanie 1: warsztatu elektrycznego nr inwentarzowy 101-101438, - Zadanie 2: magazynu maszyn nr inwentarzowy 101-101480, - Zadanie 3: warsztatu hydraulicznego nr inwentarzowy 101-101444
nr postępowania PRZZ/2086 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.08.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/2057 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.08.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji SEVITEL użytkowanych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/2069 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.08.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/2070 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.08.2019
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego budynku łaźni nr 2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary