Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0882 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0881 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-30
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0878 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, przeglądów i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0889 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-25
przedmiot
postępowania
Dostawa uszczelnień gumowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2017 gr. materiałowa 251-10
nr postępowaniaPRZZ/0864 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0876 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0875 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprzętu produkcji Drager dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0863 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-23
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego mikrochromatografu gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0859 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-20
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0870 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-13
przedmiot
postępowania
Dostawa śrub dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. materiałowa 287-2
nr postępowaniaPRZZ/0872 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-12
przedmiot
postępowania
Postępowanie do 70 000 euro - dostawa nakrętek i podkładek w roku 2017 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 287-3
nr postępowaniaPRZZ/0851 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-04
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 231-3 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0853 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-03
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0756 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2017-01-02
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy klasyfikacji wstępnej w budynku sortowni III dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0834 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-27
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy z wymianą części zamiennych dla maszyny wyciągowej typu 2L-6000/2x2000 górniczego wyciągu szybowego szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0845 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0836 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0843 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami i autokarami wraz z kierowcą na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0844 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-21
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0820 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-16
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary