Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1747 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1721 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.12.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 311-1 w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1711 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr 246-1
nr postępowania PRZZ/1755 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.11.2018
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2019 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1691 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowania PRZZ/1730 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1713 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020 w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/1708 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1731 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Usługa związana z przeprowadzeniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1719 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki pożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1718 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1732 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1706 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1707 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2018
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OWB-250/10 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1701 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.11.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja stycznikowni SSII na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.11.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni 6 kV AV na poziomie 726m w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1702 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.11.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja ciągnika/lokomotywy kolejki spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1698 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2018
przedmiot
postępowania
Remont pompy głównego odwadniania typu OW-250AM/9 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1682 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2018
przedmiot
postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy kanalizacji na terenie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach przy ul. Frenzla 42 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1667 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.11.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja rozdzielni 6 kV przy szybie Zbigniew wraz z rozdzielnią potrzeb własnych i rozdzielniami 500 VAC, 400/230 VAC oraz wymianą odgromników w stacji 110 kV przy byłym szybie Antoni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek