Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1097 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.07.2017
przedmiot
postępowania
Remont kół napędowych produkcji PIOMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1116 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 17.07.2017
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót ziemnych przy usuwaniu awarii występujących na terenie WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek przy użyciu koparko-ładowarki oraz ładowarki teleskopowej
nr postępowania PRZZ/1085 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 11.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego analizatora siarki i węgla wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o KWK 'Bobrek-Piekary" Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1081 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 10.07.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie i zabudowa urządzeń nadawczych i odbiorczych zbiornika węgla surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1108 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa obudowy łukowej podatnej spłaszczonej ŁPSP3R-V32/4 rys.16 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1096 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 07.07.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 352-01-03 w 2017 roku
nr postępowania PRZZ/1055 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 30.06.2017
przedmiot
postępowania
Przeglądy okresowe łopat wentylatorów stacji wentylatorów głównych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1101 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 28.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcucha ogniwowego górniczego THIELE kl. THD 34x126nn nitka parowany lub równoważny do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1086 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 28.06.2017
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja masztów oświetleniowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1065 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 26.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa i uruchomienie instalacji falownikowego układu zasilania i sterowania przenośnika zgrzebłowego na zwałach ZPMW w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1084 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 19.06.2017
przedmiot
postępowania
Remont podzespołów kombajnu chodnikowego własnego typu AM-50 zw produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1073 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 13.06.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1075 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Obsługa powierzchni w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych oraz konserwacyjno naprawczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1040 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1021 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 05.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji na przyrządy produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1070 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 02.06.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów systemów i urządzeń automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1033 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 02.06.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wiertnic dołowych o napędzie hydraulicznym i elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1062 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 01.06.2017
przedmiot
postępowania
Dzierżawa kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego przeznaczonego dla potrzeb eksploatacji w pokładach 503 i 509 ścian nr 8, 14 i 9 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1038 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 29.05.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji TDS ZAMPRA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1061 organizator WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 25.05.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku