Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/1767 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1778 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. mat. 231-3
nr postępowaniaPRZZ/1737 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów poliuretanowych do WĘGLOKKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1745 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1703 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa stropnic stalowych członowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z .o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1746 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Pumar 14/36 POz2 oraz Pumar 14/36 POz2/BSN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1723 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku Grupa materiałowa 316-2
nr postępowaniaPRZZ/1684 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1710 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowaniaPRZZ/1739 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1751 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-14/31-2x2463 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1765 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1721 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 311-1 w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1747 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1715 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowaniaPRZZ/1755 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-30
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2019 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/1711 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-30
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr 246-1
nr postępowaniaPRZZ/1731 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Usługa związana z przeprowadzeniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1719 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki pożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na lata 2019-2020
nr postępowaniaPRZZ/1691 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2018-11-22
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych powierzchni w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy