Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0832 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-13
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju emulgującego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr. mat. 246-4
nr postępowaniaPRZZ/0833 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Obsługa robót górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0785 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Serwis układu automatycznego pomiaru gęstości cieczy ciężkiej w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0797 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych sprężarek produkcji MATTEI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowaniaPRZZ/0828 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników odstawy głównej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0815 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-09
przedmiot
postępowania
Przygotowanie i utrzymanie toru zwałowego do wyładunku odpadów wydobywczych na terenie bocznicy zwałowej Brzeziny C1 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0822 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Dostawa platform kopalnianych oraz wozów kopalnianych do transportu materiałów sypkich dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0786 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2018 w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/0806 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczo - spawalniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0811 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-08
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0808 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0814 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa worków z papieru workowego OK-2 80x50x10cm z nadrukiem z wkładką polietylenową dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0810 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Modernizacja 60 sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-15/31-POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0813 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-07
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku gr.246-1
nr postępowaniaPRZZ/0776 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-06
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0817 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-05
przedmiot
postępowania
Dostawa wózka typu akumulatorowego platformowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0792 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-03
przedmiot
postępowania
Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 roku
nr postępowaniaPRZZ/0825 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-02
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EZ 600 produkcji Elgór+Zamet dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0803 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług związanych z: gotowością do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem, udziałem odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem, przeprowadzaniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0821 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary