Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1222 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe stojaków hydraulicznych typu SHC-40 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1233 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.11.2017
przedmiot
postępowania
Organizacja oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1217 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Remont przekładni przenośników zgrzebłowych i taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2017 r.
nr postępowania PRZZ/1209 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie lokalnego systemu iskrobezpiecznej łączności szybowej szybu "Julian I" przedział wschodni wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1172 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.11.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie robót remontowych obejmujących II etap tj. remont urządzeń dylatacyjnych w nitce B i C wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej w Bytomiu w oparciu o wykonany przez RAIL ROAD PROJECT w sierpniu 2017 r. - projekt budowlano-wykonawczy remontu urządzeń dylatacyjnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1219 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Rozbudowa systemu bezpieczeństwa KSP poprzez dostawę czujników pomiaru parametrów powietrza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1204 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji PIOMA/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2017-2018
nr postępowania PRZZ/1193 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa samohamownego zestawu transportowego do podwieszania aparatury elektrycznej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1201 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowej ognioszczelnej stacji wieloodpływowej do zasilania kompleksu przodkowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1215 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2017
przedmiot
postępowania
Zakup 2 lokomotyw spalinowych torowych o mocy silnika min. 100 kW oraz 1 lokomotywy spalinowej o mocy silnika min. 35 kW na tor o prześwicie 630 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1212 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. 231-1
nr postępowania PRZZ/1208 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.10.2017
przedmiot
postępowania
Wykonanie pracy pt. Opracowanie dotyczące oceny możliwości występowania zasobów węgla kamiennego o charakterze przemysłowym w rejonie KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary na wschód i południe od granic OG Brzeziny Śląskie V i Piekary Sląskie II z uwzględnieniem niecki sączowskiej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1205 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.10.2017
przedmiot
postępowania
Utwardzenie powierzchni placu przed łaźnią wraz z remontem ogrodzenia dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1202 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego systemu sterowania i blokad kompleksu ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1203 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów lutniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1206 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego ciągnika/lokomotywy spalinowej podwieszanej wraz z montażem i uruchomieniem dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1210 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.10.2017
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nr postępowania PRZZ/1199 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1191 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnej stacji transformatorowej o mocy min. 1,8 MVA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1200 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.10.2017
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji transformatorowej IT3Sb 400/6 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary