Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0059 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-06
przedmiot
postępowania
Obsługa przenośników taśmowych odstawy głównej dla Węglokoks Kraj Sp. z o. o. KWK "Piekary"
nr postępowaniaPRZZ/0042 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-03
przedmiot
postępowania
Dobór schematu obudowy dowierzchni 6 w pokł. 503 wraz z analizą kosztów dla KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0043 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-03
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego agregatu sprężarkowego o wydajności 12,0 m sześ/min dla potrzeb KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0054 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-07-03
przedmiot
postępowania
Montaż i demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2015 r. dla KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0023 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-06-30
przedmiot
postępowania
Wykonanie pionowej rektyfikacji wychylonej konstrukcji wielorodzinnego budynku mieszkalnego połozonego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 13 - klatka I i II
nr postępowaniaPRZZ/0025 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-06-26
przedmiot
postępowania
Zakup laboratoryjnego analizatora Wilpo typu L-241 wraz z utylizacją istniejącego analizatora Wilpo typu L-142 dla Węglokoksu Kraj Spółka z o.o. KWK "Bobrek"
nr postępowaniaPRZZ/0018 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-06-26
przedmiot
postępowania
Wykonanie chodnika 2/521 i przecinki ściany 521 b o łącznej długości 775 mb dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0055 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-05-12
przedmiot
postępowania
Wykonywanie usług instalacyjno-remontowych w zakresie sieci: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wodno-kanalizacyjnej na powierzchni KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0460 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2015-03-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji HAMMELMANN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku