Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3794 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.05.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Węglokoks Kraj S.A. (gr. mat. 284-6)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3838 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2024
przedmiot
postępowania
Modernizacja Głównej stacji sprężarek powietrza - wykonanie instalacji odzysku ciepła na potrzeby c.w.u. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3801 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa lin stalowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (gr. mat. 284-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3814 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ S.A. w 2024 roku (gr. mat. 313-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3803 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2024
przedmiot
postępowania
Wyłonienie Wykonawców dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych i koreferatów do dokumentacji kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych dla naprawy uszkodzonych wskutek ruchu zakładu górniczego obiektów budowlanych oraz dla obiektów nowopowstałych zabezpieczanych przed ujemnymi skutkami eksploatacji górniczej, położonych w granicach odpowiedzialności WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek" - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3815 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. w 2024 roku (gr. mat. 311-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3798 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.05.2024
przedmiot
postępowania
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacji wytypowanych 108 obiektów budowlanych zlokalizowanych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawnienia się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3775 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.05.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu FRS dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-27-19)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3833 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.05.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji CELMA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2024 - 2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3813 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. w roku 2024 (gr. mat. 284-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3780 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.04.2024
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenie obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek" w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2026 r. - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3806 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych lokomotyw spalinowych torowych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3785 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług przeglądów i serwisu klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3816 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 295-22-05)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3805 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.04.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spalinowych kolejek podwieszanych produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3823 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 285-7)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3808 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.04.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych dołowych urządzeń chłodniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3824 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.04.2024
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 231-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3831 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.04.2024
przedmiot
postępowania
Przegląd, kalibracja i nadzór serwisowy aparatur geofizycznych SOS, AMAX i WLIS dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek”
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3807 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.04.2024
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji Micon dla Węglokoks Kraj S.A. KWK "Bobrek" w latach 2024 i 2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy