Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3076 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do filtrów tarczowych FTB-6 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w 2022 roku (grupa asortymentowa: 292-16).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3056 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzęgieł i układów hamulcowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 291-4)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3068 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.06.2022
przedmiot
postępowania
Remont pokrycia dachowego pomostu węgla drobnej sprzedaży dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3023 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek dołowych Urządzenia i konstrukcje dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 295-22-10).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3003 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych wraz z osprzętem dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary (gr. mat. 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3058 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa wyłączników ognioszczelnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w podziale na zadania.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3059 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 07.06.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz oraz Fazos 11/25 2x2480 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2022-2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3039 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli i przewodów do 6kV przeznaczonych do zasilania ścian i przodków w pokładzie 503 oraz 510 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2022 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3053 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa systemu sterowania i blokad dla kompleksu ścianowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary".
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3031 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-10-04)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3046 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2022
przedmiot
postępowania
Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T przy szybie Bolesław pod kątem dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3052 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2022
przedmiot
postępowania
Remont oraz wykonanie: Zadanie 1: remont 2 kpl. zawieszeń dwulinowych wlk.5, Zadanie 2: remont 4 szt. zawieszeń liny wyrównawczej płaskiej stalowo - gumowej wlk.5 typu SADEX, Zadanie 3: wykonanie nowych sworzni do zawieszeń naczyń wyciągowych i lin wyrównawczych, dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3049 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typu DV1792, Heli CPCD35-WS1H oraz Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33 i CPCD35N RW33B dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3029-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2022 r. (gr. mat. 295-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3051 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.05.2022
przedmiot
postępowania
Czyszczenie rurociągów wodnych z osadów zalegających w ich przekroju dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3024 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2022
przedmiot
postępowania
Gospodarowanie odpadami w zakresie: a) z terenu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu-załadunek, odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13 w ilości łącznej do 200Mg rocznie b) z terenu KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach Śląskich- odbiór w kontenerach i zagospodarowanie odpadów o kodach, 07 02 99, 07 02 13 w ilości łącznej do 50 Mg rocznie .
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3038 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.05.2022
przedmiot
postępowania
Remont lokomotywy spalinowej wąskotorowej typu WLS-50 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3050 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.05.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych przekładni do przenośników taśmowych, zgrzebłowych i kombajnu chodnikowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w 2022 r. (gr. materiałowej 291-2).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3057 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych przekładni kombajnów chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w roku 2022-2023.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3054 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.05.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w Węglokoks Kraj S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy