Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2596 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-04
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.(gr.mater.292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2608 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-04
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2595 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-04
przedmiot
postępowania
Dostawa łożysk tocznych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 285-7)
nr postępowaniaPRZZ/2569 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-02
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej FRS 14/31 2x2463 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-27-19)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2586 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-01
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu Glinik 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2584 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-01
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022.
nr postępowaniaPRZZ/2594 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-03-01
przedmiot
postępowania
Dostawa blach ze stali węglowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 273-3)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2567 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2548 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów produkcji HAMACHER dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2597 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-23
przedmiot
postępowania
Dostawa ognioszczelnego przemiennika częstotliwości do zasilania i sterowania przenośnika taśmowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2562 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-23
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2565 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-23
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 292-10-04)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2585 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2304-1 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-22
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu sprężonego technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5 w 2021r
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2598 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów wyłączników, rozruszników i stacji kompaktowych produkcji EPLAN w latach 2021-2022.
nr postępowaniaPRZZ/2575 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 281-8)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2545 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej DAMEL dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2551 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej CELMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2556 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych produkcji FAMUR/PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bpobrek-Piekary w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2578 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-02-18
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe podzespołów zestawów transportowych produkcji FAMA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-2022