Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0288 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.12.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusami wraz z kierowcą dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z podziałem na dwa zadania
nr postępowania PRZZ/0337 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu ( trzonki, deski do zapór pyłowych) do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 205-1)
nr postępowania PRZZ/0259 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnych podwieszanych zestawów transportowych do przemieszczania aparatury elektrycznej zasilającej kompleksy ścianowe dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0301 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek, KWK Piekary w 2016r gr. 252-5
nr postępowania PRZZ/0257 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa systemu zasilania i sterowania kołowrotów na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0279 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa klejów organiczno-mineralnych do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek w 2016 roku gr. 246-9
nr postępowania PRZZ/0322 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa 2 szt. nagrzewnic elektrycznych nadmuchowych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0330 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 241-2
nr postępowania PRZZ/0262 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji w wyrobiskach podziemnych w 2016 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0329 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych gumowych trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Kopalń Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w 2016 roku gr. 251-7
nr postępowania PRZZ/0225 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego zespołu filtrów wody wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0277 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary ( gr. materiałowa 142-1)
nr postępowania PRZZ/0272 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa tarcicy bali sosnowych podkładów, prowadników szybowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary w roku 2016 ( gr. materiałowa 201-1)
nr postępowania PRZZ/0269 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.12.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Piekary
nr postępowania PRZZ/0278 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla KWK Piekary gr. 252-5
nr postępowania PRZZ/0263 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.12.2015
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, FAZOS 15/31 POz/BSN i PUMAR 15/31 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
nr postępowania PRZZ/0180 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.12.2015
przedmiot
postępowania
Wykonanie rekonstrukcji przekopu łączącego (wpinania obudowy) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0266 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek.
nr postępowania PRZZ/0273 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów trasy przenośnika taśmowego gwarek 1200 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek
nr postępowania PRZZ/0319 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.12.2015
przedmiot
postępowania
Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla KWK Bobrek w 2016r