Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1434 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2020
nr postępowania PRZZ/1469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1444 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.04.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 292-10-08
nr postępowania PRZZ/1413 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 30.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1473 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1430 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.03.2018
przedmiot
postępowania
Rektyfikacja konstrukcji budynku mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ul. Lenartowicza 12 wraz z obiektami towarzyszącymi
nr postępowania PRZZ/1436 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo - gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1441 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1439 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek FERRIT do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1450 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.03.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu GLINIK 11/25POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1451 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.03.2018
przedmiot
postępowania
Remont przekładni planetarnych typoszereg RAG 25 o mocy do 400kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1449 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.03.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia chodnika 9 badawczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1424 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1419 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1437 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1432 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2018
przedmiot
postępowania
Remont hydraulicznego zestawu nośnego HMZ TDS 8 DUO dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1402 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego hydraulicznego zestawu transportowego do współpracy z kolejkami podwieszanymi wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.03.2018
przedmiot
postępowania
Naprawa obudowy szybowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1428 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rękawic roboczych i ochronnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1418 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.03.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli elektroenergetycznych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 313-2 w 2018 roku