Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/0687 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.09.2016
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami a także urządzeń sygnalizacji szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0692 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch agregatów pompująco - dozujących wraz z magnetoodmulaczami do zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego na dole kopalni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0640 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul. Frenzla 7, Frenzla 79a, Miechowickiej 15, Miechowickiej 17-23
nr postępowania PRZZ/0663 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont zestawów kołowych lokomotyw dołowych typu Ld20 i Ld21/2 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0689 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.09.2016
przedmiot
postępowania
Zakup pamiątkowych - naręcznych zegarków jubileuszowych dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowania PRZZ/0683 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2016
przedmiot
postępowania
Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.
nr postępowania PRZZ/0686 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni głównych bram wejścia na teren Kopalni) w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) na Ruchu Bobrek
nr postępowania PRZZ/0678 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-6
nr postępowania PRZZ/0651 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Wykonanie przezwojenia uzwojenia stojana silnika elektrycznego typu 2SGS 400S-12/4 105/315kW dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0674 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 06.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont dachu budynku warsztatu elektro-mechanicznego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/0659 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2016
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II (wraz z wymianą łopat) i WOK-8Pz przy szybie Dołki oraz przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0647 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.09.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 2 szt. kamer termowizyjnych do monitorowania zagrożenia pożarowego w wyrobiskach dołowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0669 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0648 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2016
przedmiot
postępowania
Modernizacja stacji transformatorowych oraz transformatorowo-rozdzielczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/0632 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2016
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego rekuperatora magnetycznego oraz montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0668 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. 252-2
nr postępowania PRZZ/0660 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Wymiana wodociągu stalowego dn 200mm na rurociąg PE 110mm o długości 200m dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/0657 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Dostawa urządzeń oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Systemem Rejestracji Czasu Pracy dla WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek ? Piekary
nr postępowania PRZZ/0655 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych klimatyzatorów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2016-2017
nr postępowania PRZZ/0665 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.08.2016
przedmiot
postępowania
Remont budynków portierni (głównych bram wejścia na teren Kopalni) WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary oraz drogi wewnętrznej (dojazdowej) Ruch Bobrek.