Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1283 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 r.
nr postępowania PRZZ/1360 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa tlenu technicznego i tlenu medycznego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-5
nr postępowania PRZZ/1328 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych pomp zatapialnych, szlamowych i średniociśnieniowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1312 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa worków foliowych płaskich, UV 12 miesięcy, 500x850x120 mikronów do pakowania ekogroszka Skarbek na liniach ważąco pakujących Drewmax typu 2a-WN/T-50 do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1337 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.01.2018
przedmiot
postępowania
Wykonanie drążenia dowierzchni 5 w pokładzie 504 na długości 1150m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1358 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanin gazów do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 241-6 w 2018r
nr postępowania PRZZ/1309 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1296 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz przemienników produkcji BARTEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1298 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników, rozruszników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji ZEG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1276 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Sprzedaż złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedaży w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1271 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług polegających na obsłudze monitoringu wizyjnego dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary przez wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony w granicach obszaru chronionego w udostępnionych pomieszczeniach obserwacji wizyjnej
nr postępowania PRZZ/1305 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.01.2018
przedmiot
postępowania
Modernizacja napędu klap przeciwpożarowych szybu Józef i Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1306 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli sygnalizacyjnych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. mat. 284-4 w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1304 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 021-1
nr postępowania PRZZ/1293 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku
nr postępowania PRZZ/1303 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku gr. materiałowa 131-1
nr postępowania PRZZ/1297 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych transformatorów, wyłączników oraz systemów automatyzacji przenośników produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1320 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.01.2018
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1295 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2018
przedmiot
postępowania
Stała obsługa, naprawa pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz konserwacja stacjonarnych przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego oraz przy ul. Komunardów w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2018-2019
nr postępowania PRZZ/1294 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.01.2018
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego do uszczelniania wyrobisk górniczych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku