Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0652 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-25
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą 2 sztuk fabrycznie nowego zestawu siarkomierza fluorescencyjnego WILPO LS 111 wraz z uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK "Bobrek-Piekary"
nr postępowaniaPRZZ/0650 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-24
przedmiot
postępowania
Dostawa oraz zabudowa wagi taśmowej na przenośniku odstawy koncentratu z płuczki miałowej na zwały węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0658 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-23
przedmiot
postępowania
Wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze wewnątrzzakładowej od ul. Konstytucji do paczkowalni groszku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0627 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-19
przedmiot
postępowania
Dostawa sita łukowego wibracyjnego wraz z montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0666 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-17
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w 2016 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0656 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-12
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja mechaniczna maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0654 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-10
przedmiot
postępowania
Opracowanie analizy ryzyka i ewentualnych skutków zdarzeń awaryjnych obejmującej obiekty powierzchniowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zlokalizowane przy ul. Gen.J.Ziętka w Piekarach Śląskich oraz szybu peryferyjnego Dołki zlokalizowanego przy ul. Szybowej
nr postępowaniaPRZZ/0653 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-05
przedmiot
postępowania
Dostawa siatki z włókien poliestrowych GRID CARBO o wytrzymałości min. 400/400 kN/m
nr postępowaniaPRZZ/0644 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-05
przedmiot
postępowania
Przebudowa wraz z modernizacją infrastruktury związanej z Systemem Rejestracji Czasu Pracy w WĘGLOKOKS Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0641 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przynależnych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0631 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-03
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0623 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-03
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych 2 kpl. wibracyjnych przesiewaczy wraz z montażem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0616 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-03
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy na dostawę fabrycznie nowych dwóch kołowrotów elektrycznych wraz z wyposażeniem elektrycznym, przystosowanych do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych o sile uciągu 75 kN dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0582 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-08-01
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp.z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0630 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-22
przedmiot
postępowania
Modernizacja spągoładowarki typu EL 160 LS produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0637 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-21
przedmiot
postępowania
Wymiana okien w Dziale Gospodarki Materiałowej i budynku Związków Zawodowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0549 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-20
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą ognioszczelnego przemiennika częstotliwości dla przenośnika taśmowego o długości 1400 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0634 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-20
przedmiot
postępowania
Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowych 3 kpl. zespołów pompowych średniociśnieniowych o wydajności min. 144 m3/h wraz z osprzętem elektrycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0622 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-14
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym i pneumatycznym, narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem pneumatycznym i hydraulicznym oraz narzędzi zmechanizowanych ręcznych do wiercenia z napędem hydraulicznym i pneumatycznym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0635 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-07-13
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary na 2016r. gr. 295-17