Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0404 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-23
przedmiot
postępowania
Dostawa części do pomp wirowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0429 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-22
przedmiot
postępowania
Remont przesuwników elektrycznych typu PEŁ dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0478 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-21
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0451 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-18
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych w roku 2016 do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0392 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-18
przedmiot
postępowania
Dostawa stojaków ciernych natychmiastpodporowych rurowych oraz wykonanych z profilu V25 i V29 do Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary w 2016r gr.285-2
nr postępowaniaPRZZ/0484 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-18
przedmiot
postępowania
Dostawa wykrywaczy wzorców gazów dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0464 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji ELEKTROMETAL dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0459 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników produkcji HAMACHER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0483 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-17
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów izolacyjnych i elektroizolacyjnych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0479 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-15
przedmiot
postępowania
Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0470 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa osprzętu do spawania gazowego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0471 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa części i osprzęt do urządzeń do spawania elektrycznego dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0414 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-11
przedmiot
postępowania
Dostawa górniczych okładzin żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Węglokoks Kraj Spółka z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr 288-5
nr postępowaniaPRZZ/0448 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-10
przedmiot
postępowania
Wykonanie badań geotomograficznych pola ściany 5 w pokładzie 503 dla bieżącej oceny rzeczywistego stanu zagrożenia tąpaniami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0469 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-10
przedmiot
postępowania
Dostawa gazów technicznych dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0462 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-10
przedmiot
postępowania
Dostawa smarów dla KWK Bobrek_Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0423 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-07
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w roku 2016 gr. 273-6
nr postępowaniaPRZZ/0456 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-04
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów kołowrotami podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów wydobywczych na terenie bocznicy Brzeziny C1
nr postępowaniaPRZZ/0450 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-03
przedmiot
postępowania
Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0351 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-03-02
przedmiot
postępowania
Dostawa 33 kpl. nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej o zakresie pracy od nie więcej niż 1,4 m do co najmniej 2,4 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.