Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/1828 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji Dräger dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1842 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych zestawów transportowych kolejek podwieszanych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla WĘGLOKOKS KRAJ S. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1900 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.02.2019
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe młotowiertarek typu TE MD 20/25 produkcji HILTI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1883 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa noży kombajnowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1877 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi: pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowania PRZZ/1881 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.02.2019
przedmiot
postępowania
Remont średni wentylatorów głównych WOK-8Pz nr 2 przy szybie Julian II i WOK-8Pz przy szybie Dołki, przegląd AKP wentylatorów WOK-8Pz nr 1 przy szybie Julian II i JOY przy szybie Dołki oraz wymiana 24 szt. łopat wirnika na wentylatorze WOK 8 Pz nr 1 przy szybie Julian II w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowania PRZZ/1761 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych podzespołów zestawów do transportu aparatury elektrycznej produkcji CARBOMECH dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1854 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1847 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.02.2019
przedmiot
postępowania
Udział jednostki certyfikującej w zakresie obudów zmechanizowanych w komisji przeprowadzającej ocenę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1733 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa odzieży roboczej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1890 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzierżawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku w podziale na zadania
nr postępowania PRZZ/1889 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
nr postępowania PRZZ/1841 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.02.2019
przedmiot
postępowania
Zakup nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci odwadniających i przeciwpożarowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - Etap II
nr postępowania PRZZ/1818 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu Fazos 15/31 POz, Fazos 11/25-2x2480, Fazos 11/25 POz, Fazos 12/28 POz do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-01
nr postępowania PRZZ/1862 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa pokrowców i toreb do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (gr.materiałowa 192-2)
nr postępowania PRZZ/1856 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2019
przedmiot
postępowania
Zakup fabrycznie nowych dwóch sztuk pomp do wytwarzania i tłoczenia środków pianotwórczych do profilaktyki przeciwpożarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1819 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych typu KW 14/28 POz/ZRP, KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku gr. 295-27-17
nr postępowania PRZZ/1849 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2019
przedmiot
postępowania
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybowej szybu Bolesław dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowania PRZZ/1831 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2019
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2019-2020
nr postępowania PRZZ/1894 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.02.2019
przedmiot
postępowania
Dostawa uszczelnień gumowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary gr. materiałowa 251-10