Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/0433 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0452 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatura rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego i średniego napięcia dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0435 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Utrzymanie i eksploatacja kontrolowanego zrzutu wód dołowych rurociągiem fi 450 wraz ze studniami pośrednimi od stawów przy ul. Św. Elżbiety do Rowu Miechowickiego (km 2+609) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0407 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych dzierżawionych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0434 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0411 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-25
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0342 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-24
przedmiot
postępowania
Serwis transformatorów WN/SN i SN/NN na powierzchni dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0442 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Eksploatacja i utrzymanie sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Konstytucji 7 w Bytomiu-Bobrek dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0409 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BECKER WARKOP dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0408 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0398 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych i hydraulicznych do KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0449 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Dostawa akumulatorów i baterii dla KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0410 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-23
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kolejek produkcji BEVEX dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w 2016 roku
nr postępowaniaPRZZ/0431 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-22
przedmiot
postępowania
Opracowanie prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniami wraz z zasadami prowadzenia robót górniczych planowanych w Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2016-2018.
nr postępowaniaPRZZ/0445 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0443 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-19
przedmiot
postępowania
Dostawa sprzętu i pomocniczych środków strzałowych dla KWK BOBREK-PIEKARY na 2016r.
nr postępowaniaPRZZ/0381 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-15
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek Piekary
nr postępowaniaPRZZ/0335 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-15
przedmiot
postępowania
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez wykonanie rektyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych położonych w Bytomiu-Miechowicach przy ul. Zgody 17, Warszawskiej 22, Warszawskiej 30 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/0417 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-15
przedmiot
postępowania
Dostawa rur stalowych kołnierzowych do Węglokoks Kraj KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku gr. 272-1
nr postępowaniaPRZZ/0399 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2016-02-15
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich firmy TRANZ-TEL dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2016 roku