Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3552 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.10.2023
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora głównego typu WOK - D3 zabudowanego przy szybie ,,Zbigniew" dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3560 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej spągoładowarki dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3547 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w ilości do 50 tys. ton
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3559 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej lokomotywy spalinowej podwieszanej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3561 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji psychometrów Assmanna dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" na lata 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3538 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy chodnika 3 badawczego w pokładzie 503, wykonanie wpinania obudowy w przekopie połączonym Bobrek-Miechowice poz. 726 m w przekopie kierunkowym 2 na poziomie 726 m i w przekopie 106b na poziomie 840 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3540 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3558 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowej lokomotywy spalinowej torowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3497 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2023
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary oraz interwencyjne sprzątanie terenów należących do spółki z podziałem na zadania
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3522 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa kompletnego systemu sterowania i automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej dla Weglokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3537 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H, Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3536 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3550 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Wyczyszczenie osadników wód dołowych nr III i IV z zalegających w nich szlamów (osadów) dla Weglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3506 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.09.2023
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa bocznicy kolejowej WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w okresie 24 miesięcy
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3535 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 14.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług koparką czerpakową przy rozładunku wagonów z węglem w miejsce składowania na zwałach węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3543 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2023
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo - demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w wyrobiskach dołowych w 2023 roku dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3534 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych pomp szlamowych zatapialnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3527 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.09.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych stacji transformatorowych produkcji MARTECH PLUS dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3516-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.09.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa wciągarki elektrycznej liniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3524 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.08.2023
przedmiot
postępowania
Wykonywanie robót budowlanych - remontów dotyczących usunięcia uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach zabudowy powierzchniowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary - umowa ramowa.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy