Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3087 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.08.2022
przedmiot
postępowania
Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w okresie 24 miesięcy
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3083 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 02.08.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2022-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3093 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 01.08.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Bytom III dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3099 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.07.2022
przedmiot
postępowania
Remont wentylatora WOK D3 nr 2 przy szybie „Ignacy” dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3102 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.07.2022
przedmiot
postępowania
Roboty remontowo- modernizacyjne elewacji budynku Księgowości (nr inw. 105/101503) dla Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3103 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 26.07.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie przebudowy skrzyżowań i wyrobisk na poziomie 726 m dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3100 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 25.07.2022
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia powierzchni zakładu górniczego w Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3098 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.07.2022
przedmiot
postępowania
Remont urządzenia chłodniczego TS-300B dla Węglokoks Kraj S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3094 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2022
przedmiot
postępowania
Remont obrotnicy kombajnu chodnikowego AM-50 dla Węglokoks Kraj S.A. w roku 2022
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3095 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.07.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych w ramach projektu inwestycyjnego ,,Budowa rurociągu profilaktycznego podsadzkowego w rejonie Fortum" dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3084 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.07.2022
przedmiot
postępowania
Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą w obrębie zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Piekarach Śląskich przy Gen. Jerzego Ziętka 13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3085 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.07.2022
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji produkcji ELTEL dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2022-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3077 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.07.2022
przedmiot
postępowania
Zakup używanego dźwigu samojezdnego terenowego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3088 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 13.07.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych pomp szlamowych zatapialnych dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3089 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.07.2022
przedmiot
postępowania
Opracowanie projektu technicznego likwidacji obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w obrębie zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek -Piekary Ruch Piekary w Pielakach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3081 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa oraz uruchomienie systemu sterowania, wizualizacji, pomiaru parametrów przepływu i regulacji dopływu wody w pompowni przy Przekopie nr 107 dla Węglokoks Kraj S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3078 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 05.07.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych rur kołnierzowych w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3082 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 04.07.2022
przedmiot
postępowania
Wykonanie prac remontowych w budynku biurowym dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. - budynek Zarządu Spółki
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3080 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NIWKA dla potrzeb Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2022 (gr. mat. 292-10-08).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3079 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 27.06.2022
przedmiot
postępowania
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku (gr. mat. 231-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy