Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3610 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa rur tkaninowo-gumowych z kołnierzem dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w 2024 r. (grupa materiałowa 251-16)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3608 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 28.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa pian fenolowych do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w roku 2024 (grupa materiałowa 241-2), z podziałem na zadania: 1) pianka fenolowa o krotności spienienia w zakresie 55-65 razy 2) pianka fenolowa o krotności spienienia do 15 razy
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3609 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy o czasie ochronnego działania minimum 60 minut wraz z aparatami treningowymi lub równoważnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" w roku 2024 (grupa materiałowa 285-12)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3622 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2023
przedmiot
postępowania
Zakup 150 szt. komputerów HP Elite 600TWR G9 (S/N: 6A822EA) na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3607 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej dołu kopalni z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3623 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2023
przedmiot
postępowania
Zakup urządzeń oraz licencji firmy FortiNet na potrzeby WĘGLOKOKS KRAJ S.A.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3611 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 24.11.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych urządzeń spawalniczych będących na stanie oddziału remontowego ZPMW dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3612 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK - PIEKARY w 2024 r.
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3597 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2023
przedmiot
postępowania
Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z przynależnymi rozdzielniami oraz urządzeń sygnalizacji szybowej na terenie WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3595 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 23.11.2023
przedmiot
postępowania
Modernizacja systemu pobierczo-lokalizacyjnego SWG-12/1100RP dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" (nr inw. 1-800-106134)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3598 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych urządzeń dźwignicowych zainstalowanych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w latach 2024-2025
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3614 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych 17 szt. wozów urobkowych średnich typu WNS-017e-2 o poj. V=2450l dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK BOBREK- PIEKARY
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3615 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa nowych rur z tworzywa sztucznego w celu budowy sieci przeciwpożarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3591 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa stóp podporowych do obudowy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" ( gr. mat. 281-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3585 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmocnienia obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2024 roku (gr. mat. 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3594 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 21.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia obudowy chodnikowej dla WĘGGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek-Piekary" (gr. mat. 288-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3593 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 20.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2024 (grupa materiałowa 288-14)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3574 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 17.11.2023
przedmiot
postępowania
Montaż, demontaż maszyn, urządzeń i instalacji wraz z obsługą komór montażowo-demontażowych sekcji obudów zmechanizowanych w wyrobiskach dołowych na lata 2024-2025 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3578 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 08.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa i montaż suwnicy w budynku warsztatowo-magazynowym dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3579 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 03.11.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w 2024 roku (gr. mat. 246-1).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy