Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2627 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-12
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 295-22-05)
nr postępowaniaPRZZ/2659 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-12
przedmiot
postępowania
Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w roku 2021 (grupa materiałowa 292-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2631 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-12
przedmiot
postępowania
Usługi remontowe wózków hamulcowych produkcji REMASZ dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
nr postępowaniaPRZZ/2648 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-12
przedmiot
postępowania
Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 287-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2640 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-10
przedmiot
postępowania
Budowa rozdzielni 6kV F-V na poziomie 726m w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2657 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-10
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu KW 19/35 POz/ZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w latach 2021-2022.
nr postępowaniaPRZZ/2653 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-10
przedmiot
postępowania
Likwidacja ok. 1000 mb torów będących własnością Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary w Piekarach śląskich przy ul. Ziętka 13 znajdujących się na terenie oddanym do SRK S.A.
nr postępowaniaPRZZ/2651 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-06
przedmiot
postępowania
Naprawa mostu przenośnikowego odstawy węgla ze zwałów na ZPMW WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
nr postępowaniaPRZZ/2643 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-05-05
przedmiot
postępowania
Dostawa kabli energetycznych 6kV do zasilania dołowych rozdzielni 6kV A-VIa, R-2 oraz F-V dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2654 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-28
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi zmechanizowanych ręcznych do cięcia z napędem hydraulicznym i narzędzi zmechanizowanych ręcznych montażowych z napędem hydraulicznym
nr postępowaniaPRZZ/2641 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-28
przedmiot
postępowania
Sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie otworów odwadniających z przekopu 107 na poziomie 840m w celu obniżenia rzędnej lustra wody w zrobach pokładów 507, 509 i 510 w złożu Bobrek-Miechowice 1 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2644 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-15
przedmiot
postępowania
Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2626 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-13
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (grupa materiałowa 295-17)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2622 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-12
przedmiot
postępowania
Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 251-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2630 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-12
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych o kodach 07 02 99, 07 02 13, z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu, w ilości do 15 Mg miesięcznie w skład których wchodzą tworzywa sztuczne i guma (taśmy przenośnikowe z gumy lub PCV, otuliny kabli, hełmy górnicze, kalosze, układaki kabli, lutnie, węże ciśnieniowe).
nr postępowaniaPRZZ/2614 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-07
przedmiot
postępowania
Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2625 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-07
przedmiot
postępowania
Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 021-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2634 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-07
przedmiot
postępowania
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja wylotu zbiornika retencyjnego 2000T przy szybie Bolesław pod kątem dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2605 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-01
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2621 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2021-04-01
przedmiot
postępowania
Modernizacja ognioszczelnej stacji kompaktowej typu HA-dk8 wraz z wykonaniem dokumentacji zintegrowanego systemu sterowania kompleksem wydobywczym dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary