Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Węglokoks Kraj S.A. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowania PRZZ/3458 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych siłowników układów przekładkowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3459 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej kombajnu chodnikowego RH200 produkcji Joy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w latach 2023 i 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3460 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń gazometrii produkcji CARBOAUTOMATYKA dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023 - 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3469 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Zakup pompy poziomej, jednostopniowej, odśrodkowej typoszeregu PH-100/332 z wolną końcówką wału bez silnika dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK "Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3465 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń łączności telefonicznej i dyspozytorskiej produkcji COMONET Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023 - 2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3265-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 31.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary w roku 2023 r. (gr. mat. 284-11)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3432 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 29.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa kształtowników stalowych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w 2023 roku (gr. mat. 273-6).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3451 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 22.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych wentylatorów dwustopniowych typoszereg 1000 z kompletem tłumików dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3452 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2023
przedmiot
postępowania
Przegląd i nadzór serwisowy systemu ARES-5 dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,BOBREK - PIEKARY"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3450 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa dwóch zestawów transportowych do transportu poszkodowanych dla oddziału KRSG dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3447 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 19.05.2023
przedmiot
postępowania
Dzierżawa przemysłowych myjni wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3246-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 18.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części do wiertnic na rok 2023 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" (gr. mat. 295-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3336-1 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 16.05.2023
przedmiot
postępowania
Zakup części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w 2023 roku (gr. mat. 291-8).
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3435 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2023
przedmiot
postępowania
Rozbiórka obiektywów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą, zlokalizowanych w KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Piekary dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. w Piekarach Ślaskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 13
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3429 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 15.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek w 2023 roku (gr. mat. 292-10-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3430 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2023
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych agregatów i pomp iniekcyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w roku 2023 (gr. mat. 291-19)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3424 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 12.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typ DV1792, Heli CPCD35-WS1H, Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33, CPCD35N RW33B i CPCD45N-FW35 oraz Goodsense FD35 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary" w roku 2023
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3446 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 11.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług remontowych wentylatorów elektrycznych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek - Piekary w latach 2023-2024
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3423 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 10.05.2023
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi remontu kapitalnego wyłącznika wielostycznikowego typu: BTH-WS-800/10/8/4S/04.3.1.4 produkcji EPLAN Sp. z o.o. dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK ,,Bobrek - Piekary"
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowania PRZZ/3439 organizator Węglokoks Kraj S.A. data publikacji 09.05.2023
przedmiot
postępowania
Przejęcie obowiązków recyklingu odpadów opakowaniowych z WĘGLOKOKS KRAJ S.A. zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2023.160 t.j.)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy