Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2450 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych ładowarki i wozu wiertniczego produkcji DUVAS-UNI dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2457 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-29
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych SIGMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku(grupa materiałowa 292-10-04)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2455 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-28
przedmiot
postępowania
Przewóz węgla dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruchu Piekary na Ruch Bobrek w ilości do 10 tys. Mg (ton) i z Ruchu Bobrek na Ruch Piekary w ilości do 40 tys. Mg (ton) oraz z TAURON Wydobycie (KWK Janina i ZG Sobieski) na Ruch Piekary w ilości do 15 tys. (Mg (ton)
nr postępowaniaPRZZ/2461 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-28
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie obsługi pielęgniarskiej przyszybowego punktu pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w latach 2021-2022
nr postępowaniaPRZZ/2469 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-28
przedmiot
postępowania
Zakup paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników Węglokoks Kraj Sp. z o.o. finansowanych z ZFŚS
nr postępowaniaPRZZ/2449 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-26
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych wózków widłowych produkcji Balkancar typu DV1792 oraz Zhejiang Hangcha typu CPCD35N RW33 i CPCD RW33B dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2453 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-22
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w okresie 12 miesięcy od 01.01.2021 r. dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2463 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-19
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-161 (nr kop. 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2444 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-19
przedmiot
postępowania
Dostawa nowego urządzenia chłodniczego o nominalnej mocy minimum 300kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2446 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-19
przedmiot
postępowania
Awaryjne naprawy szkód górniczych i zabezpieczenia obiektów budowlanych położonych w obszarze górniczym WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy- umowa ramowa
nr postępowaniaPRZZ/2458 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-16
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-202
nr postępowaniaPRZZ/2448 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-06
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych - PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (grupa materiałowa 292-11-01)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2445 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-06
przedmiot
postępowania
Dostawa fabrycznie nowego agregatu sprężarkowego o mocy min. 75 kW dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2434 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-05
przedmiot
postępowania
Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku gr. materiałowa 292-10-03
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2447 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-10-02
przedmiot
postępowania
Dostawa krążników do przenośników taśmowych w 2020 roku dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary (grupa materiałowa 292-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2425 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-30
przedmiot
postępowania
Całodobowy serwis urządzeń systemu sterowania automatyki oraz nadzoru SAURON w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2423 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-24
przedmiot
postępowania
Dostawa palet przemysłowych drewnianych jednorazowych 1200x800x144 do linii pakującej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (gr.mater.204-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2431 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-21
przedmiot
postępowania
Remont żurawia samojezdnego typu Polan ŻK-161 (nr kop. 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2437 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-18
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy izotopowej aparatury pomiarowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
nr postępowaniaPRZZ/2421 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-09-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek produkcji ELGÓR+ZAMET dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021