Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ SP. z .o.o. w zakładce RODO
Z uwagi na obecną sytuację stanu epidemii oraz tymczasowym wprowadzeniem pracy zdalnej w Dziale Zamówień i Przetargów prosimy o kontakt w sprawach związanych z przetargami wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane w SIWZ adresy e-mail.
Wyszukiwarka
nr postępowaniaPRZZ/2483 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-12-01
przedmiot
postępowania
Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 288-13)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2480 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-30
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji EICKHOFF dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowaniaPRZZ/2490 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-27
przedmiot
postępowania
Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych i szybowych lin wyciągowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2492 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-26
przedmiot
postępowania
Remont budynku wiaty warsztatowo-magazynowej przy szybie Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2495 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Dostawa rudy żelaza dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 131-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2485 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki przeciwpożarowej z wykorzystaniem urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
nr postępowaniaPRZZ/2479 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-24
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług transportowych sprzętem specjalistycznym wraz z operatorem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r.
nr postępowaniaPRZZ/2496 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-23
przedmiot
postępowania
Ubezpieczenie mienia pod powierzchnią kopalń w Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
nr postępowaniaPRZZ/2465 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-23
przedmiot
postępowania
Sprawowanie stałego nadzoru technicznego nad bocznicami kolejowymi normalnotorowymi w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek i Ruch Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2482 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-19
przedmiot
postępowania
1. Usługa związana z utrzymaniem gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez odpowiednie jednostki wraz ze specjalistycznym sprzętem. 2. Usługa w zakresie udziału odpowiednich jednostek w akcjach ratowniczych wraz ze specjalistycznym sprzętem. 3. Świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kursów i szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego.
nr postępowaniaPRZZ/2473 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-17
przedmiot
postępowania
Świadczenie usługi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 dla WĘGLOKOKS KRAJ KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2486 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników, badań psychologicznych i psychologiczno-psychiatrycznych górnika strzałowego, badań kierowców oraz świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni oraz w dni wolne od pracy w punkcie pierwszej pomocy dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2021-202
nr postępowaniaPRZZ/2454 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-13
przedmiot
postępowania
Kompleksowa obsługa serwisowa wag samochodowych, wagonowych wraz z ich legalizacją, wag taśmowych i przenośnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2472 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-13
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych i chodnikowych własnych produkcji JOY Global dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek – Piekary w 2021 roku w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów ścianowych dzierżawionych od JOY Global. Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji JOY Global.
nr postępowaniaPRZZ/2478 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-10
przedmiot
postępowania
Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 r. (grupa materiałowa 246-1)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2475 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-10
przedmiot
postępowania
Dostawa taśm przenośnikowych polichlorowinylowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (Gr. mater. 252-2)
składanie ofert Elektroniczny Formularz Ofertowy
nr postępowaniaPRZZ/2462 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-09
przedmiot
postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobek-Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2474 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-06
przedmiot
postępowania
Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w okresie 24 miesięcy
nr postępowaniaPRZZ/2460 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-05
przedmiot
postępowania
Rozbiórka sześciu obiektów budowlanych należących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary
nr postępowaniaPRZZ/2466 organizator postępowaniaWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. data publikacji 2020-11-03
przedmiot
postępowania
Świadczenie usług serwisowych rozdzielnicy RS 500V SIVACON w ZPMW Sortownia w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary